Minimale huurverhoging 2015

Een minimale huurverhoging dit jaar.

logoWoonservice

Dat is keuze die Woonservice heeft gemaakt. Woonservice maakt geen gebruik van de maximale ruimte die corporaties geboden wordt en wil hiermee concreet uiting geven aan de uitkomsten van het woonlastenonderzoek. Uit dit onderzoek dat is uitgevoerd door gezamenlijke corporaties in Drenthe blijkt dat een groot deel van de huurders steeds meer moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

Doelgroep
Bijna 25% van de huurders van Woonservice heeft een zogenaamd betalingsrisico, ondanks de relatief lage huur van Woonservice. Huurders betalen gemiddeld € 452 netto aan hun huur. De mensen met een betalingsrisico hebben veelal een laag inkomen en krijgen door de inkomensafhankelijke huurverhoging een minimale huurverhoging. Hiermee wordt voorkomen dat deze groep nog meer moet bezuinigen op andere zaken om aan de woonlasten te kunnen voldoen. Een aandachtspunt van Woonservice is het verlagen van de energierekening van de huurders. Zo kunnen huurders gebruik maken van diensten uit het energiepakket waaronder zonnepanelen. Voor dit jaar kan Woonservice de keuze maken voor een minimale huurverhoging, dit is financieel gezien verantwoord. Volgend jaar maken we opnieuw een afweging. Uiteraard is Woonservice ook kritisch op de eigen bedrijfsvoering, dat heeft in 2014 geresulteerd in een forse besparing.

Wettelijke ruimte
De overheid heeft aangegeven dat corporaties een basishuurverhoging voor alle inkomensgroepen mogen doorvoeren van inflatie plus 1,5%. Voor de hogere inkomens loopt dit op tot 5%.

tabelhuurverhogingspercentages

Lees verder.

Een gedachte over “Minimale huurverhoging 2015

 1. Hans

  De zin: “Huurders betalen gemiddeld € 452 netto aan hun huur” in combinatie met “Bijna 25% van de huurders van Woonservice heeft een zogenaamd betalingsrisico”, doet je aan het denken zetten. Woonservice heeft het over de ‘relatief lage huur’. Dat is wellicht zo voor mensen met een goed inkomen, maar is allerminst van toepassing op mensen met een minimum inkomen. Sterker nog, dan ben je iedere maand in één klap zo’n beetje de helft aan inkomen kwijt aan alleen de huur. Eén en ander heeft nergens meer iets mee te maken. Helaas is dat al jaren zo en geldt het net zo goed voor andere woningbouwverenigingen, maar om nu te stellen dat de huren relatief laag zijn, terwijl het om een buitengebied gaat, is onzin.

  De enige reden dat die mensen de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen, is dankzij het feit dat er subsidie bestaat, anders stond de desbetreffende groep huurders al jaren op straat. Woningbouwverenigingen hebben doorgaans een behoorlijke financiële buffer. Er zijn van diverse verenigingen wel allerlei tegengeluiden te horen, van, ja maar wij moeten sinds de jaarlijkse belastingheffing die minister Blok ons oplegt een maand huur per jaar ophoesten, of: “Sja maar wat is de waarde van een verhuurde sociale woning dan helemaal?” Of bijvoorbeeld: “Vergeet niet dat wij lonen moeten uitbetalen en woningen moeten onderhouden.”

  Ze boffen mijns inziens juist dat ze het volle pond iedere maand beuren voor vele woningen waar ze al decennia lang aan verdienen. Stel nu dat het een koophuis van jezelf was geweest, dan zat je nu op een zeer lage aflossing per maand. Waardoor je, als het goed deed, dus een mooie buffer op hebt kunnen bouwen en daarvan een deel kunt gebruiken om de woning te onderhouden.

  Talloze huurwoningen zijn al diverse keren ‘afgelost’ in de loop der jaren. Een woningbouwvereniging zóu kunnen zeggen dat trouwe huurders, die een huurhuis dus al hebben ‘afgelost’, in aanmerking komen voor jaarlijkse huurverlaging in plaats van ieder jaar een verhoging.

  Dat laatste zal er wel niet inzitten heb ik zo het vermoeden.

Geef een reactie