Maandelijks archief: oktober 2018

Lokaal akkoord Emmen 2019-2024

Samenwerking

Gezamenlijk werken Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, Stichting Bewonersraad
Domesta, Huurdersvereniging Samen Sterk, Domesta, Lefier, Woonservice Drenthe
en de gemeente Emmen aan een goede volkshuisvesting in de gemeente Emmen.
Als partners willen zij zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen waarin
mensen met lagere inkomens duurzaam gehuisvest worden.

De partijen hebben dit Lokaal Akkoord voor de periode 2019-2024 gezamenlijk
opgesteld. Dit akkoord gaat over de volle breedte van de volkshuisvestelijke opgaven
in Emmen en partijen hebben verkend hoe zij gezamenlijk hierop in kunnen inspelen.
Een belangrijke basis voor dit akkoord is de Woonvisie 2018-2023 ‘Thuis in Emmen,
snoeien doet bloeien!

Lees het complete akkoord in PDF vorm: Emmen 29.10 LokaalAkkoord LR (1).

Woningcorporaties dreigen met huurverhoging

De woningcorporaties dreigen met het verhogen van de huren als het kabinet een belastingmaatregel niet van tafel neemt of niet volledig compenseert. “Het kabinet zegt dat het wil bijbouwen en verduurzamen, maar doet tegelijk een greep in de portemonnee van de huurder,” zegt woordvoerder Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes.

Het kabinet wil jaarlijks 75.000 woningen bijbouwen om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Ongeveer een derde daarvan moet worden gebouwd door corporaties. Ook moeten de woningen duurzaam worden gebouwd. Zo moeten alle woningen in 2050 energieneutraal zijn.
Niet haalbaar

Norder noemt die doelstellingen niet haalbaar zolang een nieuwe belastingmaatregel, ATAD genaamd, ook geldt voor woningcorporaties. De maatregel, die de renteaftrek beperkt, moet multinationals verhinderen belasting te ontwijken, maar raakt woningcorporaties ook. Het zou hun volgend jaar 102 miljoen euro kosten, een bedrag dat oploopt naar 353 miljoen euro in 2030.

De corporaties zeggen op termijn een miljard euro minder te kunnen investeren in nieuwe woningen. “De maatschappelijke opgave gaan we op deze manier niet halen, zegt Norder. “Het gevolg is dat de wachtrijen voor een sociale huurwoning steeds langer worden.” Of dat de huren omhoog moeten, zegt Norder, die eraan toevoegt dat de corporaties dat liever willen voorkomen.

Bron:NOS. Lees verder.