Maandelijks archief: juni 2018

Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

26-06-2018 –

Meppel – De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Met als voordeel voor de woningzoekenden: 1 plek om zich in te schrijven en de mogelijkheid om te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken. Het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem is naar verwachting rond de zomer van 2019 gereed.

Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties: “Dat we op provinciaal niveau met alle corporaties en huurdersverenigingen tot een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem zijn gekomen, is uniek in Nederland en een mijlpaal voor de woningzoekenden in Drenthe. We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in Drenthe bij elkaar. Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.”

1 plek voor inschrijving
Het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem is een vervolg op de website Drenthe Huurt, met daarop het beschikbare woningaanbod. “In januari 2017 is de eerste stap gezet met de etalage Drenthe Huurt. Met de volgende stap creëren we samen met de huurdersverenigingen één centrale plek voor inschrijving en het reageren op woningen voor de woningzoekende in Drenthe en omgeving.“

“Als belangenbehartigers van huurders staan we ook voor de belangen van woningzoekenden. Onze inbreng is van waarde en samen beleid ontwikkelen blijkt effectief voor alle partijen”, volgens Jelly van den Bosch van de samenwerkende huurdersorganisaties.

Foto: Vertegenwoordigers van de acht woningcorporaties en hun huurdersverenigingen
ondertekenen de intentieovereenkomst voor het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.
Foto gemaakt door Sjoerd Banga.

Lees verder

Bron: Woonconcept.nl

Zuidoost-Drenthe heeft hoge woonlasten

In Zuidoost-Drenthe is het duur wonen voor huiseigenaren. In Drents opzicht zijn mensen met een eigen woning in Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen het meeste geld kwijt aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Het gaat om verschillen van soms honderden euro’s. Dat blijkt uit cijfers over 2018 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen.
Coevorden onbetwist nummer één

De drie Zuidoost-Drentse gemeenten voeren de provinciale lijst van woonlasten voor huiseigenaren al jaren aan, met Coevorden telkens als onbetwist nummer één. Coevordenaren met een koopwoning zijn gemiddeld 843 euro kwijt (meerpersoonshuishoudens), gevolgd door Borger-Odoorn met 798 euro en Emmen (750 euro).

Meppelers zijn in Drents verband het voordeligst uit, met 602 euro.
Huurders betalen geen ozb

Bij een vergelijking van woonlasten tussen gemeenten wordt doorgaans gekeken naar de situatie van woningeigenaren, omdat huurders sinds 2006 geen ozb meer betalen. Die hebben dus enkel te maken met afvalstoffen- en rioolheffing.

Bij huurders ontstaat er een ander beeld: Midden-Drenthe staat bovenaan in deze Drentse top twaalf, met gemiddeld 444 euro voor meerpersoonshuishoudens. Huurders in De Wolden maken jaarlijks gemiddeld 419 euro over, gevolgd door Assen met 391 euro. Coevorden staat op plek vier met 382 euro. Emmen is met 317 euro middenmotor, Borger-Odoorn juist hekkensluiter met 163 euro.

Bron: dvhn.nl

Lees verder

± €600 p/j te verdienen met de Voorzieningenwijzer

Huurders van Woonservice kunnen veel geld besparen op verzekeringen, vaste lasten en door gebruik te maken van subsidies. Wat dit oplevert verschilt per huishouden. Sommige huurders besparen ¤ 50,- per jaar, anderen maar liefst ¤ 750,-. Om onze huurders zoveel mogelijk te laten profiteren van deze besparingsmogelijkheden, werkt Woonservice samen met de mensen van De VoorzieningenWijzer.

Lees verder: (PDF-formulier) Flyer DVW Borger-Odoorn