Maandelijks archief: april 2018

Bestuursleden gezocht

Secr. Mevr. G. Klaster
Bollsterlaan 23
7876 GA Valthermond.

Zoekt…….vraagt huurders, van een woning van Woonservice, die het belang van die huurders willen behartigen door zitting te gaan nemen in het bestuur van onze huurdersvereniging “Samen Sterk”.

Al enige tijd zijn wij op zoek naar toekomstige bestuursleden uit deze regio die met ons het beleid van Woonservice mee willen bepalen. Deze oproep wordt nu echt nodig daar per 1 juli a.s. alle huurders van Woonservice lid worden van de genoemde huurdersvereniging en daardoor het ledental op bijna 6ooo huurders komt te staan.

Woonservice waardeert het werk van de vereniging en gaat voor alle huurders de contributie voor haar rekening nemen. Mocht dit iets voor u zijn mail even naar het secretariaat en wij nemen contact met u op ook kunt u in contact treden met zittende bestuursleden. U vindt ze op http://www.huurderssamensterk.nl/.

Wij zoeken iemand, die zich wil inzetten voor de huurders in de sociale huursector. Wilt u geen langdurende verplichting aan gaan maar wilt u wel een tijdje in een werkgroep of commissie uw stem laten horen, geef dit dan ook door. Dit kan door even bij de leden van de huurders-vereniging uw naam en adres achter te laten en wij nemen contact met u op.

U kunt u rekenen op een reële vergoeding van onkosten en reiskosten. En zo bent u altijd als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen binnen betaalbaarheid en woonlasten onderzoek en de wijze waarop Woonservice daaraan werkt voor u als huurder. Maar ook heeft u invloed op leefbaarheid en veiligheid in uw Woonomgeving. Ook een thema als duurzaamheid en energie- voorziening in de komende jaren is een item waar nog verder over gesproken moet worden.

Ook bent u met ons spreekbuis naar de gemeente en zorginstellingen. Zeg nou zelf….is dit geen uitdagend en leerzaam en dankbaar werk? Wie wil dat nou niet? En u kunt er vast ook over meepraten!
Of kent u misschien een geschikte kandidaat. Tip ons !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Agenda ledenvergadering

Huurdersvereniging “Samen Sterk”
Secr. Mevr. G. Klaster
Bolsterlaan 23
7876 GA Valthermond.

Het bestuur van de huurdersvereniging “Samen Sterk” nodigt u graag uit
voor haar algemene leden vergadering op donderdag 26 april 2018 in de Spil, Eswegje 4 te Zweeloo. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA:

Opening 19.30 uur.

Vaststellen van de agenda

Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 3 mei 2017.van

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2017 (ter vergadering)

6. Verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie

7. Vaststellen jaarverslag 2017 (zie website www.huurderssamensterk.nl)
(en ter vergadering ter inzage)

korte pauze

8. Bestuursverkiezing

9. Verandering in verenigingsstructuur; alle huurders automatisch lid

10. Stand van zaken lopende zaken en activiteiten 2018 in ons werkgebied

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting

Het Bestuur