Maandelijks archief: maart 2017

Betaalrisico’s huurders vaak langdurig van aard

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.

Langdurige betaalrisico’s komen vooral voor onder jongvolwassenen en ZZP’ers. Naarmate huurders langer een betaalrisico hebben, wordt de kans om daar nog van af te raken kleiner. Een ‘betaalrisico’ verwijst naar het risico dat een huishouden de woonlasten niet kan betalen, omdat het inkomen onvoldoende is voor het betalen van de netto huur en de noodzakelijke maandelijkse uitgaven voor het levensonderhoud.

Deze verkenning geeft inzicht in welke mate inkomensveranderingen het streven naar passend wonen bemoeilijken. Huishoudens die hun betaalrisico wel kwijt raakten, zagen vaak hun inkomen stijgen. Inkomensveranderingen vormen een belangrijke driver waarom huishouden een betaalrisico krijgen of juist kwijt raken.

Bron (& lees verder) PBL.nl

Woonservice Buurtfonds doneert € 15.000,-

Woonservice Buurtfonds heeft begin februari € 15.000,- gedoneerd. Het bedrag kwam ten goede aan Dorpshuis t’ Haoler Hoes uit Hooghalen, speeltuinvereniging Noorderesch uit Exloo en Stichting Dierenweide Stroomdal uit Beilen. Met de bijdragen uit het buurtfonds wil Woonservice buurtbewoners helpen met het creëren van een prettige buurt, waar het fijn wonen is.

Het Woonservice Buurtfonds geeft een financiële bijdrage aan ideeën die bijdragen aan een veilige, gezellige of schone buurt. Bewoners kunnen via de website van Woonservice zelf een aanvraag indienen voor het fonds. Woonconsulent Yvonne Stel: “Een commissie bestaande uit medewerkers van Woonservice beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. Hierbij kijken we onder andere of het project een breed maatschappelijk karakter heeft. En het project moet bij voorkeur een blijvend karakter hebben.”

Het Woonservice Buurtfonds geeft een financiële bijdrage aan ideeën die bijdragen aan een veilige, gezellige of schone buurt. Bewoners kunnen via de website van Woonservice zelf een aanvraag indienen voor het fonds. Woonconsulent Yvonne Stel: “Een commissie bestaande uit medewerkers van Woonservice beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. Hierbij kijken we onder andere of het project een breed maatschappelijk karakter heeft. En het project moet bij voorkeur een blijvend karakter hebben.”

Lees verder