Maandelijks archief: maart 2016

Geen doorgang jaarvergadering d.d. 13 april

logo

Geachte leden van de huurdersvereniging;

Helaas moeten wij u mede delen, dat onze jaarvergadering d.d. 13 april geen doorgang kan vinden. Wegens ziekenhuis opname en ziekte van een aantal bestuursleden hebben we besloten deze vergadering niet te kunnen laten doorgaan en zullen we op korte termijn een nieuwe vergadering plannen.

Hopende dat u dit besluit kunt respecteren, teken ik voor het bestuur,

I van der Sluis (voorzitter)

Woonbond start juridische procedures tegen gluurverhoging

De Woonbond wil schikken met de Belastingdienst en verhuurders zodat huurders die ten onrechte te veel huur hebben betaald hun geld terug kunnen krijgen en de huren omlaag gaan. De extra hoge huurverhogingen die middeninkomens de afgelopen drie jaar hebben gekregen, zijn onrechtmatig, omdat het verstrekken van inkomensgegevens in strijd was met privacy wetgeving. Dat bleek recentelijk uit een uitspraak van de Raad van State. Op een eerste uitnodiging om over een schikking te komen praten werd door verhuurdersorganisaties en de Belastingdienst afwijzend gereageerd. ´Wij zijn daarom genoodzaakt juridische stappen te ondernemen,´ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Dat betekent in eerste instantie een kort geding om een einde te maken aan het verwerken van inkomensgegevens. Dat gebeurt op dit moment nog wel, terwijl dat niet mag. Minister Blok wil dit met een wetswijziging mogelijk maken, maar de Eerste Kamer heeft deze wet nog niet aangenomen. Het kort geding dient komende donderdag. Daarnaast bereidt de Woonbond een collectieve zaak voor, om namens de huurders die te veel huur hebben betaald, geld terug te eisen. Het gaat bij benadering om 300 miljoen euro. De huurdersvereniging laat weten nog steeds open te staan voor een schikking, om juridisch getouwtrek te voorkomen.

Bescheiden middeninkomens

Daarnaast kunnen verhuurders en de Belastingdienst ook individuele claims verwachten wanneer ze niet bereid zijn een collectieve regeling te treffen. Het gaat om honderdduizenden hurende huishoudens. Huishoudens met een bruto inkomen boven de 34.000 euro konden de afgelopen drie jaar al een extra hoge huurverhoging krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om het terugvorderen van de te veel betaalde huur, maar ook om het verlagen van de huidige huurprijs. Het huidige huurniveau is immers op onrechtmatige gronden bereikt. Veel mensen betalen nu een maandhuur die meer dan 100 euro hoger ligt dan drie jaar geleden.

Lees verder: Woonbond

Maximale huurverhoging per 1 juli 2016

Wat is de maximale huurverhoging per 1 juli 2016?

De huren van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2016 met maximaal 2,1 tot 4,6% omhoog. De basishuurverhoging bedraagt maximaal 2,1%. Wie meer verdient dan € 34.678, kan te maken krijgen met een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging.
Maximale huurverhoging zelfstandige woningen

De maximale toegestane huurverhoging voor zelfstandige woningen bedraagt per 1 juli 2016:

2,1% voor huishoudens met een inkomen tot € 34.678 (inkomensjaar 2014);
2,6% voor huishoudens met een inkomen vanaf € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% voor inkomens boven de € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.

Bron: rijksoverheid.nl