Maandelijks archief: december 2015

Wat verandert er voor huurders in 2016?

Op 1 januari 2016 worden er verschillende wetten en regels aangepast die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de toewijzing van sociale huurwoningen verandert veel. Ook in de regels voor huurtoeslag zijn er wijzigingen. Hoe de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2016 eruit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk.

De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de ‘liberalisatiegrens’) blijft in 2016 op hetzelfde bedrag als in 2015. Voor nieuw te verhuren sociale woningen mag maximaal € 710,68 (aan kale huur) worden gevraagd. Daarmee is ook de maximale huurprijs waarbij huurtoeslag mogelijk is (de ‘huurtoeslaggrens’) bevroren op € 710,68.

Goedkoper aanbod voor woningzoekenden met laag inkomen

Door veranderde wetgeving rond ‘passend toewijzen’ zal de prijs waarvoor veel vrijkomende woningen worden aangeboden flink omlaag moeten. Woningcorporaties zijn per 1 januari verplicht om betaalbare huren te vragen voor minstens 95% van de woningen die zij toewijzen aan hun belangrijkste doelgroep: huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Aan huishoudens van een of twee personen mag maximaal € 586,68 worden gevraagd, aan drie- en meerpersoonshuishoudens maximaal € 628,76. Corporaties hebben 5% ruimte om toch duurder toe te wijzen, bijvoorbeeld als het om gaat om aangepaste woningen voor senioren of gehandicapten.

Duurder aanbod voor woningzoekenden met iets hoger inkomen

De tweede belangrijke doelgroep voor woningcorporaties zijn woningzoekenden met een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar te laag om in de vrije sector te kunnen huren of een hypotheek te kunnen krijgen. Aan woningzoekenden met een inkomen tussen de inkomensgrens voor huurtoeslag en de inkomensgrens voor sociale huur mogen corporaties wél woningen (blijven) toewijzen met een huurprijs tussen de ‘aftoppingsgrens’ en € 710,68. Daarbij is ruimte om aan huurders met een inkomen hoger dan € 34.911 toe te wijzen verruimd. Aan huurders met een inkomen tot € 39.874 mag nu 10% worden toegewezen, daarnaast bestaat ook nog de bestaande 10% vrije toewijzingsruimte.

Bron: woonbond.nl

Lees verder.

Wijziging telefoonnummer rioolontstopping

logoWoonservice

Voor problemen met uw afvoer kan u als huurder, en lid van het servicefonds, van Woonservice vanaf 1 januari 2016 bellen met Riool Reinigings Service RRS via telefoonnummer 088 – 0 301 301.

Zelf riool ontstoppen

Woonservice heeft een contract met RRS als nieuwe rioolbeheerder getekend. Woonservice benadrukt dat huurders zelf verantwoordelijk zijn voor het goed reinigen van het doucheputje en de zwanenhals onder een gootsteen. Houd dus zelf uw sifon en afvoer schoon.

Nooit chemische middelen

Verder adviseren wij u met klem om nooit chemische middelen te gebruiken om een verstopping te verhelpen. Als het namelijk een serieuze verstopping betreft dan kan de servicemonteur van RRS ernstige brandwonden oplopen. Als u ziet dat de verstopping niet in de sifon zit of vooraan in het doucheputje, schakel dan RRS in.

Wij gaan er van uit dat huurders verder correct met het riool omgaan en hierin geen zaken deponeren zoals vetten en oliën (jus, etensresten en frituurvet), vezelachtige textiel (vochtige doekjes, poetsdoeken en voor dames verbandartikelen, kattebakgrind en restanten van bouwmaterialen.

Woonservice

Huurtoeslag 2016

Huurtoeslag 2016

De kosten van een huurwoning stijgen elk jaar opnieuw. Als tegemoetkoming in deze hoge kosten komen veel mensen in aanmerking voor huurtoeslag. Wanneer u in aanmerking komt, ontvangt u de eerste betaling van de huurtoeslag 2016 al in december 2015!

Huurtoeslag 2016 – Wie krijgt het?

Om de huurtoeslag 2016 te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat u een zelfstandige woning heeft. Woont u op kamers, of deelt u de keuken of toilet met andere appartementen dan komt u helaas niet in aanmerking voor huurtoeslag. Ook is het belangrijk dat uw inkomen niet te hoog is. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager uw huurtoeslag 2016 gaat worden. Ook de rekenhuur van uw woning mag niet hoger zijn dan de maximale hoogte van een sociale huurwoning, namelijk € 710,68 per maand (in 2015).

Bron.

Hulp bij huurschulden

logoWoonservice

Mensen met schulden kunnen vaak de huur van hun woning niet meer op tijd betalen. De huurachterstand die daardoor ontstaat kan grote gevolgen hebben, en leidt soms zelfs tot huisuitzetting. Om dat te voorkomen hebben woningcorporaties Woonservice en Lefier, de gemeente Borger-Odoorn en Sociale teams Borger-Odoorn de handen ineengeslagen. In Zuidoost-Drenthe werken gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties al geruime tijd samen om problematisch woongedrag te voorkomen. In Borger-Odoorn hebben gemeente, sociale teams, Lefier en Woonservice deze ambitie concreet gemaakt met een samenwerkingsovereenkomst waarmee ze huurschulden willen helpen voorkomen.

Uitsluiting voorkomen

De samenwerkingspartners streven ernaar om de gevolgen van huurachterstand en huisuitzettingen te voorkomen, en mensen structureel uit de schulden te helpen. Op die manier willen ze voorkomen dat mensen financieel en sociaal buitenspel komen te staan. Nalatige huurders worden gestimuleerd hun gedrag te veranderen, het oplopen van de huurschuld wordt tegengegaan en betalingen moeten weer structureel gaan verlopen.

Lees verder