Maandelijks archief: november 2015

Mensen met hoger inkomen blijven sociaal huren

Het kabinetsbeleid om mensen met een hoger inkomen uit hun sociale huurwoning te krijgen, komt nog niet van de grond. Volgens nieuw onderzoek (pdf) dat in handen is van de NOS gaat het om een omvangrijke groep: 547.000 huishoudens verdienen eigenlijk te veel om recht te hebben op een gesubsidieerde woning.

Daarnaast zijn er nog eens 332.000 huishoudens met een te laag inkomen voor de huur die betaald moet worden. Ook dat is niet de bedoeling; zij krijgen meer huurtoeslag dan nodig.

Minister Blok voor Wonen heeft van de aanpak van dit ‘scheefwonen’ een speerpunt gemaakt. Volgens hem zouden de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn opgelost als die niet bezet werden door mensen met een te hoog inkomen.

Blok gaf corporaties de afgelopen jaren de ruimte om de huren voor de hogere inkomens extra te verhogen. Dat moest een prikkel geven om door te stromen. Maar deze aanpak werkt niet, zegt bijna driekwart van de 57 woningcorporaties die vragen van de NOS over het scheefwonen beantwoordden. “De doorstroming stokt, dat is duidelijk”, stelt ook een woordvoerder van Aedes, de belangenbehartiger van de corporaties.

Betaalbaar

Volgens cijfers van Bloks ministerie is in het eerste jaar na de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging 3 procent van de scheefwoners uitgestroomd. “We hebben bewust gekozen voor een geleidelijke aanpak”, reageert de minister. “Niet om mensen uit hun huis te zetten. Maar de beweging gaat de goede kant op.”

Een belangrijk probleem is volgens de corporaties dat de huren binnen hun sector nooit hoger mogen worden dan 710 euro. Voor die prijs is een koopappartement of een huurwoning in de vrije sector, vooral in de Randstad, onhaalbaar. De prijzen daarvan beginnen bij 900 euro.

Bron: NOS

Wonen op Jade

logoJADE

Wonen op Jade is wonen in een gebied dat is afgestemd op de samenleving. Een krachtig gebied met evenwicht en harmonie, de groene edelsteen staat hier symbool voor. De invulling van het gebied wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen 4 partijen: de gemeente Midden-Drenthe, Woonservice, Zorggroep Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Jade is het gebied aan de noordzijde van het centrum in Beilen, een levendig gebied waarin de te ontwikkelen gebouwen gaan passen door hun functie en uitstraling.

Het groen en de infrastructuur nemen een belangrijke plaats in. In het gebied zijn zorginstellingen gehuisvest, een basisschool, peuterspeelzaal, woningbouw en een kerk. De uitdaging is om hiervan één samenhangend geheel te maken. Jade is een gebied met oog voor diverse doelgroepen en is ingedeeld in 4 verschillende fases, fase A, B, C en D.

Lees meer over het project.

Wonen op Jade is een project van

Midden Drenthe

Woonservice

Welzijnswerk