Maandelijks archief: september 2015

Huurprijs kan in bepaalde gevallen fors omlaag

Vele duizenden huishoudens krijgen een huurverlaging tot wel 200 euro per maand. Het gaat om huurders die meer betalen dan de maximaal toegestane huurprijs.

Door een aanpassing van het puntenstelsel hebben zij vanaf volgende maand recht op een verlaging van de huurprijs. Dat recht zullen ze overigens veelal zelf moeten halen. Woningcorporaties en commerciële verhuurders zijn niet verplicht zelf het initiatief voor zo’n bijstelling te nemen.

De Woonbond roept huurders op niet af te wachten, maar zelf een check te doen op de site van de Huurcommissie of een verzoek in te dienen bij de verhuurder. ,,Huurders moeten er zeker niet van uitgaan dat de verhuurder automatisch de huur verlaagt,” reageert woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond.

Er zijn wel al enkele corporaties die voortvarend te werk gaan. Zo heeft Woonstad Rotterdam aangekondigd bij 2500 huurwoningen een huurverlaging door te voeren. Het gaat om een maandbedrag van een paar centen tot 90 euro. Bij Mitros in de regio Utrecht zijn er 1838 ‘gelukkige’ huurders. Hun huur kan met wel 200 euro zakken. Bij Staedion in omgeving Den Haag betalen 1415 huishoudens tot 45 euro minder. Bij Alliantie betreft het 1260 huurders, die tot 30 euro minder hoeven te betalen.

Lees verder

Bron: AD

In actie tegen huurschulden

EXLOO – Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst huurschulden, liggen er sinds maandag 30 september preventieve werkafspraken om huurschulden te voorkomen. Die dag zetten welzijnstichting Andes, woningcorporaties Woonservice en Lefier en de gemeente Borger-Odoorn hun handtekeningen onder werkafspraken die preventief ingezet worden.

Al geruime tijd wordt er door gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in de regio Zuidoost Drenthe samengewerkt om woonkansbeleid op te zetten. De daarop gerichte ambities en intenties zijn de basis voor een preventieve aanpak van huurschulden.

Lefier

Woningcorporaties Lefier en Woonservice, welzijnstichting Andes en de gemeente Borger- Odoorn hebben deze ambities vertaald naar een samenwerkingsovereenkomst voor huurschulden.

Het is een gezamenlijk streven om de gevolgen van huurachterstand en huisuitzettingen te voorkomen en mensen structureel uit de schulden te helpen zodat financiële en sociale uitsluiting worden voorkomen.

Ander doel is om de nalatige huurder te bewegen tot gedragsverandering. Bijvoorbeeld door het voorkomen van verder oplopende huurschuld en daar waar mogelijk regelmatige betaling en aflossing te stimuleren.
Bron: Ter Apeler Courant

Tevredenheid dienstverlening Woonservice Drenthe

Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening?

logoWoonservice

Woonservice biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij ieder trimester onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening is hierbij belangrijk!

Uw mening telt!
Heeft u recent een reparatieverzoek ingediend, is bij u planmatig onderhoud uitgevoerd of bent u pas verhuisd naar of uit een woning van Woonservice? Dan kunt u vanaf maandag 14 september gebeld worden om een paar korte vragen te beantwoorden. Wij hopen dat u meewerkt aan dit onderzoek. Hoe meer huurders de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek? Neemt u dan contact op met Hein van Mulligen, medewerker bij Woonservice, via e-mailadres h.vanmulligen@woonservice.nl of via telefoonnummer 0900 11 44 900.

Bewonersinitiatieven en coöperaties – recht uit het hart van de samenleving

Steeds vaker nemen bewoners zelf verantwoordelijkheid voor alles wat belangrijk is voor hun eigen leefomgeving. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de snel veranderende rol- en taakverdeling tussen bewoners enerzijds en gemeenten en instellingen anderzijds. Vanwege bezuinigingen en nieuwe inzichten over wat de kracht van bewoners kan betekenen zetten overheden en instellingen in op het stimuleren van burgerinitiatieven. Bewoners hebben ook zo hun eigen redenen om krachtige initiatieven te nemen: ze willen de regie terug over hun eigen leven en hun leefomgeving. Waar de overheid en gevestigde instituties zich terugtrekken nemen burgers het over. Soms omdat het de enige manier is om een voorziening in stand te houden, maar ook omdat ze het simpelweg beter of goedkoper kunnen.

Nieuwe regierol voor bewoners

Bewoners pakken dit voortvarend op, zij benutten de nieuwe kansen die deze ontwikkelingen bieden. Aan keukentafels, stamtafels, kantinetafels en tuintafels worden de mooiste toekomstplannen gesmeed. De initiatieven komen recht uit het hart van de samenleving.

Met veel succes. Die regierol van bewoners levert mooie resultaten op. Op allerlei plekken bundelen mensen hun krachten om meer invloed te krijgen op hun eigen leefwereld. Om hun initiatieven goed te organiseren wordt steeds vaker gekozen voor coöperaties. Zij zijn een krachtig organisatiemodel voor burgerinitiatieven.

Coöperaties in opmars

Een coöperatie is een vorm van zelforganisatie die zich richt op gemeenschappelijke doelen die de leden van de coöperatie zelf bepalen. Een coöperatie oefent een bedrijf uit en de leden hebben alle zeggenschap. Vrijwel alle coöperaties kunnen zich na een startfase zelf bedruipen. Sterker nog: ze zorgen van voor een aanmerkelijke kostenbesparing. Dat levert interessante verdienmodellen op. Veel coöperaties kiezen ervoor de winst te investeren in nieuwe projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid. Zo wordt het verdiende geld teruggeploegd in de gemeenschap.

Er zijn inmiddels talloze succesvolle voorbeelden: zorgcoöperaties, energiecoöperaties, dorpscoöperaties, coöperaties voor groenbeheer, vervoer, het runnen van een supermarkt, bibliotheek, zwembad of theater.

Wooncoöperaties

Naast de genoemde voorbeelden ontstaat steeds meer belangstelling voor wooncoöperaties. Wanneer woningcorporaties ervoor kiezen om zich terug te trekken uit een dorp of wijk kan het voor huurders interessant zijn om de mogelijkheden voor een wooncoöperatie te onderzoeken. Maar een wooncoöperatie kan ook in beperktere vorm. Bewoners kunnen een deel van het beheer zelf doen omdat ze dan meer inspraak hebben of geld besparen. Zo kunnen huurders van enkele straten bijvoorbeeld het idee hebben om het tuinonderhoud gezamenlijk te regelen inclusief een gemeenschappelijke groenstrook. Dit groen kan dan worden ingezet voor een speeltuin, buurtmoestuin of jeu de boulesbaan. Of het geld wordt ingezet voor een gezamenlijke huismeester. En dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden. Het gaat erom dat huurders zich ervan bewust zijn dat hun ideeën voor een prettige leefomgeving gerealiseerd kunnen worden als hiervoor draagvlak bestaat én als bewoners hierin tijd en energie willen investeren. Natuurlijk hoort hier een goed plan bij die juridische, fiscale en financiële zaken regelt. Maar als dat lukt liggen er mooie kansen.

De herziening van de Woningwet biedt wettelijke mogelijkheden om een plan in te dienen voor het oprichten van een wooncoöperatie. Kleine en grote plannen behoren tot de mogelijkheden. Dat betekent dat een wooncoöperatie ook het complete beheer van woningen in een bepaald dorp kan organiseren.

Ook een coöperatie beginnen?

CMO STAMM verkent samen met Woningcorporatie Woonservice de mogelijkheden voor de oprichting van een wooncoöperatie in Drenthe. Belangstellenden kunnen zich melden bij Pascal Roemers van Woonservice (p.roemers@woonservice.nl) of bij Fenna Bolding van CMO STAMM (f.bolding@cmostamm.nl).

image005