Maandelijks archief: juli 2015

Betaalrisico’s huurders

In de periode 2002-2012 is het aandeel huishoudens met een betaalrisico fors toegenomen tot 13% (de Groot e.a., 2014). Vooral in de huursector heeft een groot aandeel huishoudens te weinig inkomen om de huur en de minimale uitgaven voor het levensonderhoud (zoals het Nibud die heeft vastgesteld) te betalen. De huur vormt bij deze huishoudens een zeer groot deel van het huishoudbudget. Mede hierdoor wordt wel eens gedacht dat corporaties een bijdrage zouden kunnen leveren aan het beperken van betaalrisico’s.

In het onderzoek is de financiële continuïteit van corporaties als uitgangspunt genomen. Dit is gedaan aan de hand van de ratio’s die de financiële toezichthouders hanteren.
Corporaties beperkte invloed op betaalrisico’s

Het onderzoek toont aan dat corporaties via het huurbeleid nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de betaalrisico’s bij huishoudens. Zelfs als wordt afgezien van huurstijgingen bij alle zittende huurders, daalt het aandeel huishoudens met een betaalrisico slechts in beperkte mate.

Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de studie ‘Corporaties en betaalrisico’s van huurders’. Het PBL onderzocht in welke mate corporaties in staat zijn de betaalrisico’s onder huurders te reduceren. Uit eerder onderzoek (2014) van het PBL bleek dat steeds meer huurders te weinig inkomen hebben om de huur en de minimale kosten van levensonderhoud te betalen, uitgaande van de normen van het Nibud. In 2002 bedroeg dit aandeel nog 5% van alle huurders.

Bron: PBL.nl

Goedkope huurwoningen gaan relatief meer huur betalen

De kwaliteit van een huurwoning van een woningcorporatie wordt vanaf volgend jaar sterk bepalend voor de jaarlijkse huurverhoging.

Bewoners van goedkope huurwoningen gaan relatief meer huur betalen dan die van duurdere corporatiewoningen. Dat voorstel stuurt minister voor Wonen Stef Blok (VVD) vrijdag naar de Tweede Kamer, zo bevestigen bronnen vrijdag naar aanleiding van een bericht van de Volkskrant.

Het inkomen van huurders wordt minder belangrijk bij het bepalen van de huur. Als huurders weinig betalen in verhouding tot de kwaliteit van de woning, kan de huur maximaal 2,5 procent boven de inflatie stijgen.

Bij een relatief hoge huur mag de prijs met niet meer dan de inflatie worden verhoogd. Blok wil dat particuliere verhuurders van sociale huurwoningen hun huren wel altijd met 2,5 procent kunnen verhogen.

Bron: nu.nl