Maandelijks archief: mei 2015

Nieuw huurbeleid maakt woningen duurder

In juli 2014 steeg de gemiddelde huurprijs van een woning met 4,4 procent. Een jaar eerder steeg de huur nog met 4,7 procent. Hiermee ligt de huur gemiddeld ruim 9 procent hoger dan voor de invoering van het inkomensafhankelijke huurbeleid. De huurstijging was het grootst voor huurders met een hoog inkomen in een sociale huurwoning. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.
Huurstijging afhankelijk van inflatie en inkomen

De maximale huurverhoging in 2014 was voor het tweede achtereenvolgende jaar gebaseerd op de inflatie van het voorafgaande jaar, een vast opslagpercentage en een inkomensafhankelijke verhoging. De maximale huurstijging varieerde hierdoor in 2014 van 4,0 procent voor de huurders met de laagste inkomens tot 6,5 procent voor huurders met de hoogste inkomens. Hiermee steeg de gemiddelde huurprijs in twee jaar tijd met 9,2 procent terwijl de inflatie 4,0 procent bedroeg.

Bron: CBS

Neerwaartse bijstelling huurramingen

Corporaties stellen huurramingen neerwaarts bij

Voor de jaren 2014-2018 ramen corporaties een lagere huur in voor hun DAEB bezit dan zij eerder hadden opgegeven bij de jaarrekening 2013. De totale geraamde huurstijging voor deze periode komt 2,4% lager uit dan waar in het basisscenario van het Sectorbeeld 2014 op basis van de eerdere opgaven van corporaties rekening werd gehouden. Dit stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vast op basis van de dPi-opgaven van corporaties. De dPi-opgaven bevatten de meerjarige prognose-informatie die corporaties jaarlijks voor 1 februari bij CFV moeten indienen. CFV stelde de minister van Wonen en Rijksdienst van deze ontwikkeling op de hoogte.

Lees verder: cfv.nl