Maandelijks archief: januari 2015

Huurwoningen schaarser door meer vluchtelingen

NOS

Ruim een kwart van de gemeenten voorziet dit jaar problemen met de huisvesting van asielzoekers. Er komen meer vluchtelingen naar Nederland en omdat er oorlog in hun land is, mogen ze vaker (voorlopig) blijven.

Gevolg is dat de wachttijd voor iedereen die op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, oploopt. Dat zeggen de gemeenten in antwoord op vragen van de regionale omroepen en de NOS. Voor het onderzoek zijn alle 393 gemeenten benaderd, 326 deden mee.

Meer vluchtelingen

Elke gemeente is verplicht naar verhouding van het aantal inwoners een aantal vluchtelingen te huisvesten. Dat lukt de ene gemeente beter dan de andere. Dat heeft vooral te maken met het beschikbare aanbod van sociale huurwoningen.

Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, zegt dat er een toenemende spanning op sociale huurmarkt is. Er is nauwelijks doorstroming, corporaties verkopen een deel van hun woningvoorraad en er worden minder huurwoningen gebouwd.

Vorig jaar kwamen er ruim 25.000 asielzoekers naar ons land, 10.000 meer dan het jaar daarvoor. De meesten komen uit Syrië, Eritrea en Somalië. Veel van hen mogen op humanitaire gronden (voorlopig) blijven en moeten vanuit een asielzoekerscentrum in gewone woningen geplaatst worden.

NOS

Lees het hele artikel hier

Wat verandert er voor huurders in 2015?

Op 1 januari 2015 werden er diverse wetten en regels aangepast waarmee huurders en woningzoekenden te maken kunnen krijgen. Het gaat om de huur- en inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) en voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De nieuwe maximumpercentages voor de huurverhoging per 1 juli worden begin 2015 bekendgemaakt.

De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de zogeheten liberalisatiegrens) wordt in 2015 verhoogd van € 699,48 naar € 710,68. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om deze grens vanaf 2016 voor drie jaar te bevriezen. Zelfstandige woningen die voor een lager bedrag worden verhuurd, zijn niet geliberaliseerd en vallen onder het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel).

Huurtoeslaggrenzen

Voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens kunt u huurtoeslag krijgen. Of en hoeveel, hangt af van uw huur, uw inkomen, uw leeftijd en uw huishoudenssituatie. De basishuur (de huur die huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen) bedraagt in 2015 € 229,64 voor huishoudens jonger dan 65 jaar, € 227,82 voor oudere alleenstaanden en € 226,01 voor oudere meerpersoonshuishoudens. De ‘kwaliteitskortingsgrens’ gaat met 3,6 procent omhoog naar € 403,06. Over de huur boven deze grens (tot de ‘aftoppingsgrens’) krijgt u nog maar 65 procent huurtoeslag.

Deze grens geldt ook als maximale huurgrens voor huurtoeslag voor jongeren (zonder handicap) onder 23 jaar.
De aftoppingsgrens gaat ook met 3,6 procent omhoog, naar € 576,87 voor één- en tweepersoonshuishoudens en naar € 618,24 voor huishoudens die uit drie of meer mensen bestaat. Het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij meerpersoonshuishoudens niet meegenomen voor de hoogte van de huurtoeslag. Ouderen, alleenstaanden en gehandicapten krijgen van het huurdeel boven de aftoppingsgrens (tot de liberalisatiegrens van 710,68 euro) 40 procent vergoed.

De maximum inkomensgrens (verzamelinkomen) om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, wordt in 2015 met 1,6 procent verhoogd. Voor alleenstaanden (onder 65 jaar) bedraagt de nieuwe grens € 21.950,-, voor meerpersoonshuishoudens (onder 65 jaar) € 29.800,-, voor oudere alleenstaanden € 21.950,- en voor oudere meerpersoonshuishoudens € 29.825,-.

Lees het complete artikel hier

2 op de 3 woningcorporaties verhogen huur

Dat blijkt uit een enquête door vereniging van woningcorporaties Aedes onder 146 directeur-bestuurders van corporaties. Bijna de helft van de bestuurders zegt niet de maximale huurverhoging door te voeren tegenover 18 procent vorig jaar.

Bijna negen van de tien bestuurders zijn positief over de financiële positie, maar verwachten wel te moeten bezuinigen om de verhuurdersheffing te betalen.

Bron