Maandelijks archief: september 2014

WoonserviceForum

Was u er al mee op de hoogte dat er een forum bestaat van Woonservice Drenthe?

Het forum is in het leven geroepen omdat Woonservice Drenthe op die manier informatie kan vergaren van meerdere personen en zodoende een indruk heeft van wat er allemaal leeft onder de mensen. Daar kunnen ze in de praktijk weer op inspringen door bepaalde zaken te verbeteren voor de huurders. Uw stem telt dus mee bij het forum.

Deelname is geheel op vrijwillige basis, u blijft anoniem en uw gegevens worden alleen gebruikt voor de zaken waarbij u zelf aangeeft dat het forum daar toestemming voor heeft. U kan bijvoorbeeld uw telefoonnummer vermelden, zodat ze u eventueel ook kunnen bellen voor enquêtes. Maar het hóeft niet. Alle privégevoelige toestanden als persoonsgegevens, emailadres, telefoonnummer en dergelijke worden niet gebruikt voor derden, maar alleen ten behoeve van het onderzoek.

Net zo makkelijk als u zich in kan schrijven, schrijft u zich ook weer uit van het forum, met 1 druk op de knop, als u daar om wat voor reden dan ook behoefte aan mocht hebben.

Htt gaat om de volgende website:

WoonserviceForum.nl/

woonservice

Armoede onder huurders in Groningen en Drenthe

Maar liefst 36 procent van de huurders in Emmen, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Hoogezand en Groningen leeft in armoede. Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen zitten in de knel. Van deze laatste groep leeft zelfs 83% onder de armoedegrens. In totaal leven ruim 9000 van de 25000 Lefierhuurders in armoede. Dat beeld is somberder dan elders in het land. Het gemiddelde inkomen ligt lager dan het landelijke gemiddelde, terwijl de woonlasten juist hoger zijn

Het complete bericht is hier te lezen

Invloed gemeente inzake windmolenpark beperkt

De Rijksoverheid wil 6.000 Megawatt ‘windenergie op land’ realiseren. Dan gaat het om zo’n 2.000 windturbines. Van dat totaal moeten er in Drenthe ongeveer 95 worden gerealiseerd (285,5 Megawatt). Medio 2010 werd de gemeente Borger-Odoorn voor het eerst geconfronteerd met het thema windenergie. De provincie Drenthe stelde toen de Provinciale Omgevingsvisie vast, zonder ons daar op enige wijze bij te betrekken. Hierin is een deel van onze gemeente aangewezen als zoekgebied voor windenergie.

Lees verder

——————————————————–

Column: ‘Draagvlak windmolens

Binnenkort kunt u uw mening geven over de komst van windmolens in De Drentse Monden en Oostermoer. De locaties waarop de molens zijn gepland, liggen binnen de gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze en aangrenzend aan de gemeente Stadskanaal. De PvdA Stadskanaal is voor plaatsing van windmolens op voorwaarde dat dit planologisch past en draagvlak heeft bij de direct omwonenden. Ondanks dat de windmolens niet binnen onze gemeentegrens zijn gepland, kunnen inwoners van onze gemeente wel degelijk hinder ondervinden van deze molens. Wij waarderen daarom dat het onderzoek naar draagvlak niet alleen gehouden wordt in de gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze, maar dat de inwoners van onze gemeente zich ook mogen uitspreken.

Lees verder