Uitgelicht bericht

Huurdersvereniging Samen Sterk

De huurdersvereniging “Samen Sterk” is een vereniging voor alle huurders van de stichting Woonservice te Westerbork. Woonservice verhuurt woningen in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe.
De huurdersvereniging “Samen Sterk” is lid van de Nederlandse Woonbond en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nr. 04059645
Het rekening nummer van de vereniging is nr. 3496.28.335 bij de Rabobank Borger-Klenckeland.

Onze doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van alle huurders van Woonservice en in het bijzonder die van haar leden te behartigen, zowel bij de verhuurder als bij de genoemde gemeenten en nutsbedrijven.

Historie
Door een fusie van de huurdersverenigingen Samen Sterk uit Beilen en Huvo uit Exloo is de huidige Huurdersvereniging Samen Sterk opgericht op 14 januari 2004 in zaal Wielens te Noord Sleen. De initiatiefnemers waren de beide besturen van de beide huurdersverenigingen.

Op- en aanmerkingen over de website en voor alle overige vragen/opmerkingen kunt u sturen naar: grietjeklaster@live.nl

Laagste huurstijging sinds 2010

De woninghuren lagen in juli 2017 gemiddeld 1,6 procent hoger dan in juli 2016. Dit is de laagste huurstijging sinds 2010. De huurstijging van de sociale huurwoningen bij de woningcorporaties was met 1,1 procent relatief laag. Bij de overige verhuurders stegen deze huren 2,5 procent. De huren van duurdere woningen in de vrije sector stegen met 2,3 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Effect huurbeleid

De huren van sociale huurwoningen bij de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent. Dit is een stuk lager dan de stijging van 1,6 procent vorig jaar. Volgens het gewijzigde huurbeleid mogen ruwweg de totale huurinkomsten van een corporatie over het kalenderjaar 2017 met niet meer dan 1,3 procent stijgen. Deze maximale huursomstijging drukt de huurstijging bij de woningcorporaties.

Bij de overige verhuurders is de huurstijging van gereguleerde huurwoningen met 2,5 procent hoger dan vorig jaar (2,3 procent). Voor deze verhuurders geldt geen maximale huursomstijging. In meer dan de helft van de gevallen stegen de huren met 2,8 procent. Dit is de maximale huurverhoging voor de laagste inkomensgroep. Dit percentage is door het gewijzigde huurbeleid verhoogd van 2,1 procent in 2016 naar 2,8 procent dit jaar.

Lees verder bij de bron van dit bericht.

Windmolenplannen Veenkoloniën

De Raad van State buigt zich vandaag en morgen over bezwaren tegen de plannen voor windmolens in de Veenkoloniën. Vanuit Gieten vertrok vanmorgen een bus met zo’n veertig tegenstanders van de windmolens.

“Ja, normaal voeren we actie in Den Haag, maar dat doen we nu niet”, zegt Karl Voshaart, voorzitter van de actiegroep Platform Storm. “We gaan daar zitten en aandachtig luisteren naar wat iedereen te zeggen heeft. We gaan de boel niet verstoren, want dat is niet in ons belang.”

Lees verder bij de bron van dit bericht.

Verantwoordelijkheid onderhoud huurwoning

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?

Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Over het algemeen geldt:

Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder. Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.

De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

De tabel ‘Onderhoud huurwoning’ geeft aan wie verantwoordelijk is voor welk soort onderhoud. In een huurcontract mogen geen bepalingen staan die hiervan afwijken in het nadeel van de huurder.

Lees tabel (tevens bron)

Zonnepanelen: salderingsregeling sowieso tot 2023

Salderen blijft tot 2023

Goed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen. Na 2023 zal er dan een vervangende regeling komen.

Stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct gebruikt wordt kan terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Salderen wil zeggen dat wat iemand aan stroom teruglevert aan het net wordt afgetrokken van het totale verbruik. Dat is gunstig omdat de elektriciteitsrekening daarmee omlaag gaat. Uit onderzoek blijkt, dat deze regeling heeft bijgedragen aan de sterke toename van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers.
Regeling te duur

Omdat de regeling zo succesvol is, vindt de overheid dat de kosten te hoog worden. Bovendien zitten er nog wat andere haken en ogen aan, bijvoorbeeld dat mensen die veel terugleveren daardoor ook minder energiebelasting betalen. Die belasting moet dan door een steeds kleinere groep worden opgebracht. De regeling afschaffen wil de overheid niet, omdat zij ook willen stimuleren dat mensen zelf lokaal energie opwekken. Dus heeft minister Kamp een aantal varianten laten onderzoeken om de salderingsregeling op te volgen.

Lees verder

Zitting in rechtszaak Gluurverhoging

4 juli 2017

Afgelopen maandag was de zitting in de rechtszaak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of Gluurverhoging. Via een collectieve claim wil de Woonbond de inkomensafhankelijke huurverhoging terugdraaien en het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst stoppen. De uitspraak wordt op 4 oktober verwacht.

De zaak draait om twee tijdvakken. De periode vanaf de invoering van de Gluurverhoging tot en met 2015, waarover de Raad van State eerder al eens uitspraak deed, en de periode vanaf 2016. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging worden sinds 2013 jaarlijks inkomensgegevens van honderdduizenden huishoudens gedeeld met verhuurders. Vanaf 2013 konden huishoudens met een bruto inkomen vanaf 33.600 al een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.
Raad van State

De Raad van State oordeelde aan het begin van 2016 dat de Belastingdienst onrechtmatig handelde door inkomensgegevens van huurders te vertrekken. Hiermee overtrad de Belastingdienst zijn geheimhoudingsplicht. De Woonbond vindt dan ook dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen in deze periode op onrechtmatige basis zijn geïnd en terug moeten worden gedraaid.

Bron: woonbond.nl

Bepaling max. huur via puntentelling

Hoe tel ik van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 de punten van mijn zelfstandige woning?

Het aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Dit puntenstelsel geldt van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 voor zelfstandige huurwoningen.

Download HIER het PDF formulier, ‘Hoe tel ik van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 de punten van mijn zelfstandige woning?’

Bron: rijksoverheid.nl

.

Nieuwe website voor woningzoekenden

Iedereen die in Drenthe een huis zoekt kan terecht op Drenthehuurt.nl. Op deze website vinden woningzoekenden een overzicht met daarop alle beschikbare huurwoningen van zeven Drentse woningcorporaties.

De corporaties willen met het gezamenlijke platform het zoeken van een passend huurhuis in Drenthe makkelijker maken.

Drenthe Huurt is een initiatief van de Drentse woningcorporaties Actium, Woonservice, Woonconcept, Domesta, Woonborg, Stichting Eelder Woningbouw en Lefier. Wij hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om het voor woningzoekenden makkelijker te maken een woning te vinden. Drenthe huurt is de eerste stap in deze samenwerking om het krijgen van een huis makkelijker te maken. De komende tijd onderzoeken we verder hoe we kunnen samenwerken op het gebied van woningverdeling. Bekijk de website Drenthehuurt.nl

Bron: Woonconcept

Voor niets gaat de zon op

Wat van de zon komt, kost niets. Waarom zouden we er dan geen gebruik van maken? Steeds meer huurders ontdekken de voordelen van zonne-energie. Zij besparen zo gemiddeld € 340,- per jaar op hun energierekening, afhankelijk van de ligging van de woning.

Internetten, de was doen, TV kijken. De maandelijkse energierekening vormt een groot deel van uw woonlasten. Omdat Woonservice wonen betaalbaar wil houden, investeren wij fors in energiebesparende maatregelen. Dit levert u niet alleen geld op, het is ook nog eens goed voor het milieu. Voor € 12,- per maand plaatst Woonservice acht zonnepanelen op uw woning. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan tellen de kosten voor zonnepanelen mee bij het berekenen van uw toeslag.

Kom ik in aanmerking?

Iedere huurder mag gebruik maken van ons aanbod. Wij stellen alleen als voorwaarde dat uw woning geschikt moet zijn voor zonnepanelen. We kijken daarbij o.a. naar de ligging van uw woning ten opzichte van de zon.


Geld besparen?

Stuur dan een e-mail naar mijnkeuze@woonservice.nl met als onderwerp aanvraag zonnepanelen. Vergeet hierbij niet om uw adresgegevens te vermelden, zo kunnen we direct kijken of uw woning geschikt is.

Betaalrisico’s huurders vaak langdurig van aard

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.

Langdurige betaalrisico’s komen vooral voor onder jongvolwassenen en ZZP’ers. Naarmate huurders langer een betaalrisico hebben, wordt de kans om daar nog van af te raken kleiner. Een ‘betaalrisico’ verwijst naar het risico dat een huishouden de woonlasten niet kan betalen, omdat het inkomen onvoldoende is voor het betalen van de netto huur en de noodzakelijke maandelijkse uitgaven voor het levensonderhoud.

Deze verkenning geeft inzicht in welke mate inkomensveranderingen het streven naar passend wonen bemoeilijken. Huishoudens die hun betaalrisico wel kwijt raakten, zagen vaak hun inkomen stijgen. Inkomensveranderingen vormen een belangrijke driver waarom huishouden een betaalrisico krijgen of juist kwijt raken.

Bron (& lees verder) PBL.nl