Uitgelicht bericht

Huurdersvereniging Samen Sterk

De huurdersvereniging “Samen Sterk” is een vereniging voor alle huurders van de stichting Woonservice te Westerbork. Woonservice verhuurt woningen in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Assen.
De huurdersvereniging “Samen Sterk” is lid van de Nederlandse Woonbond en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 04059645
Het rekening nummer van de vereniging is nr. 3496.28.335 bij de Rabobank Assen en Noord Drenthe.
Onze doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van alle huurders van Woonservice te behartigen, zowel bij de verhuurder als bij de genoemde gemeenten en nutsbedrijven.

Historie
Door een fusie van de huurdersverenigingen Samen Sterk uit Beilen en Huvo uit Exloo is de huidige Huurdersvereniging Samen Sterk opgericht op 14 januari 2004 in zaal Wielens te Noord Sleen. De initiatiefnemers waren de beide besturen van de beide huurdersverenigingen.

Op- en aanmerkingen over de website en voor alle overige vragen/opmerkingen kunt u sturen naar: grietjeklaster@live.nl

Bouw 1e windturbine start begin 2019

-edit 2- De eerder afgeblazen informatieavond over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, donderdag in 2e Exloërmond, gaat toch door. De organisatie ligt nu in handen van Stichting Platform Storm.

 

-edit- De informatie-avond over Windpark de Drentse Monden en Oostermoer, die donderdag was gepland in Borger-Odoorn, gaat niet door.


.

De aanleg van het omstreden windpark Drentse Monden en Oostermoer, vlakbij Stadskanaal, start begin volgend jaar. De drie initiatiefnemers informeren woensdag via advertenties in lokale media de inwoners van het gebied.

De molens hebben een ashoogte van 145 meter en een rotordiameter van 131 meter. De tiphoogte – het bovenste punt van de wiek als deze recht overeind staat – wordt 210,5 meter. Het worden de hoogste molens van Nederland.
Weg

De eerste turbine moet rond de zomer klaar zijn. De werkzaamheden beginnen met de aanleg van de weg naar de plek waar de turbine komt te staan.

Als blijkt dat de turbine goed functioneert, dan wordt direct daarna begonnen met de 44 andere windturbines. Eind 2020 moet het karwei af zijn. Het windpark wekt naar verwachting jaarlijks 675 miljoen kwh aan elektriciteit op. Dat is het verbruik van ongeveer 225.000 huishoudens.

Bron: RTV Noord

Meer informatie voor inwoners is te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomst in 2e Exloërmond, op donderdagavond 13 december bij horecacentrum Spa. Daar kunt u vanaf 19.00 uur terecht.

Verkeerd contract voor huurtoeslag

Huurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld.

Zelfstandig wonen met begeleiding, bijvoorbeeld omdat je psychische problemen hebt of verslaafd bent geweest. Of een woning ‘op proef’ huren, omdat de instelling die jou begeleidt eerst wil zien of je zelfstandig wonen wel aankunt. In die situaties is het in de praktijk vaak lastig om huurtoeslag te krijgen. Maar aan het inkomen of vermogen van de huurders ligt dat niet: dat is bijna altijd zeer laag.

Contract naar aard van korte duur
Dat het lastig is heeft met het huurcontract te maken. De contracten die deze huurders krijgen kunnen door de Belastingdienst gezien worden als ‘naar aard van korte duur’. En bij dat type contracten is huurtoeslag niet mogelijk.

Minder aanvragen afgewezen
Tot drie jaar geleden wees de Belastingdienst veel aanvragen van begeleid wonende huurders af omdat hun contract ‘naar aard van korte duur’ zou zijn. Dat veranderde na een rechterlijke uitspraak in december 2015. Een instelling voor maatschappelijke opvang was naar de rechter gestapt, en in hoger beroep naar de Raad van State. Die oordeelde dat de overeenkomst tussen deze instelling en de bewoner gewoon voldeed aan ‘de wettelijke kenmerken van een huurovereenkomst’. En dus had de Belastingdienst huurtoeslag moeten toekennen.

Lees verder

Lokaal akkoord Emmen 2019-2024

Samenwerking

Gezamenlijk werken Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, Stichting Bewonersraad
Domesta, Huurdersvereniging Samen Sterk, Domesta, Lefier, Woonservice Drenthe
en de gemeente Emmen aan een goede volkshuisvesting in de gemeente Emmen.
Als partners willen zij zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen waarin
mensen met lagere inkomens duurzaam gehuisvest worden.

De partijen hebben dit Lokaal Akkoord voor de periode 2019-2024 gezamenlijk
opgesteld. Dit akkoord gaat over de volle breedte van de volkshuisvestelijke opgaven
in Emmen en partijen hebben verkend hoe zij gezamenlijk hierop in kunnen inspelen.
Een belangrijke basis voor dit akkoord is de Woonvisie 2018-2023 ‘Thuis in Emmen,
snoeien doet bloeien!

Lees het complete akkoord in PDF vorm: Emmen 29.10 LokaalAkkoord LR (1).

Woningcorporaties dreigen met huurverhoging

De woningcorporaties dreigen met het verhogen van de huren als het kabinet een belastingmaatregel niet van tafel neemt of niet volledig compenseert. “Het kabinet zegt dat het wil bijbouwen en verduurzamen, maar doet tegelijk een greep in de portemonnee van de huurder,” zegt woordvoerder Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes.

Het kabinet wil jaarlijks 75.000 woningen bijbouwen om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Ongeveer een derde daarvan moet worden gebouwd door corporaties. Ook moeten de woningen duurzaam worden gebouwd. Zo moeten alle woningen in 2050 energieneutraal zijn.
Niet haalbaar

Norder noemt die doelstellingen niet haalbaar zolang een nieuwe belastingmaatregel, ATAD genaamd, ook geldt voor woningcorporaties. De maatregel, die de renteaftrek beperkt, moet multinationals verhinderen belasting te ontwijken, maar raakt woningcorporaties ook. Het zou hun volgend jaar 102 miljoen euro kosten, een bedrag dat oploopt naar 353 miljoen euro in 2030.

De corporaties zeggen op termijn een miljard euro minder te kunnen investeren in nieuwe woningen. “De maatschappelijke opgave gaan we op deze manier niet halen, zegt Norder. “Het gevolg is dat de wachtrijen voor een sociale huurwoning steeds langer worden.” Of dat de huren omhoog moeten, zegt Norder, die eraan toevoegt dat de corporaties dat liever willen voorkomen.

Bron:NOS. Lees verder.

Mondengebied aangepakt

NIEUW-WEERDINGE

Inwoners van het Mondengebied kunnen de komende tijd bijdragen aan een leefbare woonomgeving door hun kennis over het leven in hun dorp te delen. Daarvoor vinden volgende week drie bijeenkomsten plaats in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond.

De werkgroep Gebiedsagenda De Monden presenteert daar de meningen en ideeën die ze de afgelopen tijd in de dorpen heeft verzameld. Naast dat alvast de eerste verbeterplannen aan bod komen, willen de initiatiefnemers die avond samen met de inwoners in gesprek om ook andere plannen samen verder uit te werken.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 17 september (19.30-21.30 uur, ‘t Brughuus in Valthermond), dinsdag 18 september (19.30-21.30 uur, De Badde in 1e Exloërmond) en woensdag 19 september (19.30-21.30 uur, basisschool De Wegwijzer in 2e Exloërmond). Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te denken en om de diverse projecten verder uit te werken en van de grond te krijgen.
Onderzoek

De inwoners zelf hebben een nadrukkelijke rol in de toekomst van hun leefomgeving. Daarom zijn zij de afgelopen maanden bevraagd over hoe het is om in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond te wonen en te leven. Tijdens bijeenkomsten met onder andere ouderen, jongeren, ouders en ondernemers, maar ook via een online vragenlijst die ruim 350 keer is ingevuld.

Lees verder (tevens bron)

Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem dat midden 2019 van kracht moet worden.

Het nieuwe systeem heeft als voordeel voor woningzoekenden dat er nu één plek komt om zich in te schrijven en te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken.

Uniek in Nederland
Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties: ‘Dat we op provinciaal niveau met alle corporaties en huurdersverenigingen tot een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem zijn gekomen, is uniek in Nederland en een mijlpaal voor de Drentse woningzoekenden. We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in Drenthe bij elkaar. Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.’

Eén plek voor inschrijving
Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is een vervolg op de website Drenthe Huurt, met het beschikbare woningaanbod. Peeters: ‘In januari 2017 is de eerste stap gezet met de etalage Drenthe Huurt. Met de volgende stap creëren we samen met de huurdersverenigingen één centrale plek voor inschrijving en het reageren op woningen voor de woningzoekende in Drenthe en omgeving.’

Lees verder (tevens bron)

Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

26-06-2018 –

Meppel – De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Met als voordeel voor de woningzoekenden: 1 plek om zich in te schrijven en de mogelijkheid om te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken. Het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem is naar verwachting rond de zomer van 2019 gereed.

Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties: “Dat we op provinciaal niveau met alle corporaties en huurdersverenigingen tot een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem zijn gekomen, is uniek in Nederland en een mijlpaal voor de woningzoekenden in Drenthe. We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in Drenthe bij elkaar. Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.”

1 plek voor inschrijving
Het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem is een vervolg op de website Drenthe Huurt, met daarop het beschikbare woningaanbod. “In januari 2017 is de eerste stap gezet met de etalage Drenthe Huurt. Met de volgende stap creëren we samen met de huurdersverenigingen één centrale plek voor inschrijving en het reageren op woningen voor de woningzoekende in Drenthe en omgeving.“

“Als belangenbehartigers van huurders staan we ook voor de belangen van woningzoekenden. Onze inbreng is van waarde en samen beleid ontwikkelen blijkt effectief voor alle partijen”, volgens Jelly van den Bosch van de samenwerkende huurdersorganisaties.

Foto: Vertegenwoordigers van de acht woningcorporaties en hun huurdersverenigingen
ondertekenen de intentieovereenkomst voor het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.
Foto gemaakt door Sjoerd Banga.

Lees verder

Bron: Woonconcept.nl

Zuidoost-Drenthe heeft hoge woonlasten

In Zuidoost-Drenthe is het duur wonen voor huiseigenaren. In Drents opzicht zijn mensen met een eigen woning in Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen het meeste geld kwijt aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Het gaat om verschillen van soms honderden euro’s. Dat blijkt uit cijfers over 2018 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen.
Coevorden onbetwist nummer één

De drie Zuidoost-Drentse gemeenten voeren de provinciale lijst van woonlasten voor huiseigenaren al jaren aan, met Coevorden telkens als onbetwist nummer één. Coevordenaren met een koopwoning zijn gemiddeld 843 euro kwijt (meerpersoonshuishoudens), gevolgd door Borger-Odoorn met 798 euro en Emmen (750 euro).

Meppelers zijn in Drents verband het voordeligst uit, met 602 euro.
Huurders betalen geen ozb

Bij een vergelijking van woonlasten tussen gemeenten wordt doorgaans gekeken naar de situatie van woningeigenaren, omdat huurders sinds 2006 geen ozb meer betalen. Die hebben dus enkel te maken met afvalstoffen- en rioolheffing.

Bij huurders ontstaat er een ander beeld: Midden-Drenthe staat bovenaan in deze Drentse top twaalf, met gemiddeld 444 euro voor meerpersoonshuishoudens. Huurders in De Wolden maken jaarlijks gemiddeld 419 euro over, gevolgd door Assen met 391 euro. Coevorden staat op plek vier met 382 euro. Emmen is met 317 euro middenmotor, Borger-Odoorn juist hekkensluiter met 163 euro.

Bron: dvhn.nl

Lees verder

± €600 p/j te verdienen met de Voorzieningenwijzer

Huurders van Woonservice kunnen veel geld besparen op verzekeringen, vaste lasten en door gebruik te maken van subsidies. Wat dit oplevert verschilt per huishouden. Sommige huurders besparen ¤ 50,- per jaar, anderen maar liefst ¤ 750,-. Om onze huurders zoveel mogelijk te laten profiteren van deze besparingsmogelijkheden, werkt Woonservice samen met de mensen van De VoorzieningenWijzer.

Lees verder: (PDF-formulier) Flyer DVW Borger-Odoorn