Uitgelicht bericht

Huurdersvereniging Samen Sterk

De huurdersvereniging “Samen Sterk” is een vereniging voor alle huurders van de stichting Woonservice te Westerbork. Woonservice verhuurt woningen in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe.
De huurdersvereniging “Samen Sterk” is lid van de Nederlandse Woonbond en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nr. 04059645
Het rekening nummer van de vereniging is nr. 3496.28.335 bij de Rabobank Borger-Klenckeland.

Onze doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van alle huurders van Woonservice en in het bijzonder die van haar leden te behartigen, zowel bij de verhuurder als bij de genoemde gemeenten en nutsbedrijven.

Historie
Door een fusie van de huurdersverenigingen Samen Sterk uit Beilen en Huvo uit Exloo is de huidige Huurdersvereniging Samen Sterk opgericht op 14 januari 2004 in zaal Wielens te Noord Sleen. De initiatiefnemers waren de beide besturen van de beide huurdersverenigingen.

Op- en aanmerkingen over de website en voor alle overige vragen/opmerkingen kunt u sturen naar: grietjeklaster@live.nl

Grootschalige asbestinventarisatie

Woonservice gaat in 2017 4.000 woningen die gebouwd zijn voor 1994 steekproefsgewijs inventariseren op asbest. Met deze grootschalige inventarisatie willen wij een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in onze woningen. Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben. Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.

Woningbezit inventariseren
Een groot aantal woningen van Woonservice is gebouwd vóór 1994. Dit betekent dat de kans groot is dat bij de bouw asbest gebruikt is. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaat we ons woningbezit inventariseren”, aldus Manager Vastgoed Leon Vries. “In februari start het onderzoek. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen. Deze specialist bezoekt steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of complex.” Alle huurders van Woonservice woonachtig in een woning die is gebouwd voor 1994 ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.


Asbestkaart in iedere meterkast

Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd.”

Over asbest

Asbest is een materiaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Klik hier voor meer informatie over asbest en over de inventarisatie.

Stijging huur 2017 max 1,3 %

Huren 2017: maximale stijging huursom voor woningcorporaties 1,3 procent

Het totaal aan huurstijgingen bij woningcorporaties – de huursom – mag volgend jaar niet hoger zijn dan gemiddeld 1,3 procent. Dat is inclusief het optrekken van de huur na een verhuizing. Binnen deze huursomstijging geldt op een individueel niveau een huurverhoging van maximaal 2,8 procent. Voor hogere inkomens binnen de sociale huur geldt een huurverhoging van maximaal 4,3 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van deze inkomensgroep uit de sociale huur blijven stimuleren.

De percentages zijn gebaseerd op de vastgestelde inflatie van 0,3 procent en de Wet doorstroming woningmarkt.

Anders dan voorafgaande jaren geldt er voor de hogere inkomens vanaf volgend jaar nog maar 1 inkomensgrens waarboven hogere huurstijgingen zijn toegestaan.

Bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Vanaf volgend jaar geldt dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor al deze huishoudens geldt een maximale huurverhoging van inflatie plus 2,5 procent.

De regels voor de maximale huurverhogingen gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen. De beperkte huursomstijging geldt alleen voor woningcorporaties. In de sociale huur zorgt dit gemiddeld genomen voor relatief beperkte huurverhogingen.

Bron: Rijksoverheid. Lees verder

Aantal sociale huurwoningen daalt

Gemeenten en corporaties vrezen groeiende vraag naar sociale huurwoningen

Meer woningzoekenden doen een beroep op goedkope huurwoningen, terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt.

Meer Nederlanders hebben het financieel moeilijker gekregen en kunnen nauwelijks hun huur en energierekening betalen. Ook wonen meer mensen in een huis waarvan de huur hoog is ten opzichte van hun inkomen.

Dat zeggen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), wooncorporatiekoepel Aedes, de vier grootste steden (G4) en de G32 (37 middelgrote steden). Ze reageren donderdag op het rapport Staat van de woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daarin staat dat het aantal sociale huurwoningen wel kan dalen, omdat de vraag daarnaar zal afnemen. De vier organisaties betwijfelen dat.

De corporaties en gemeenten denken dat de vraag juist zal toenemen, omdat veel mensen hun inkomen hebben zien dalen en er meer betaalbare woonruimte nodig is voor kwetsbare groepen als ouderen, statushouders en mensen met een zorgvraag.

Bron: NU.nl Lees verder

Aanpak scheefwonen 2017

De Rijksoverheid wil scheefwonen tegengaan. En ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurhuizen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Blijft een huurder in een sociale-huurwoning zitten die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is? Dan kan hij extra huurverhoging krijgen. Ook zijn er regels om te voorkomen dat mensen met weinig inkomen een te duur huis huren.
Goedkope en dure scheefhuur

De aanpak van scheefwonen hangt af van de manier van scheefwonen:
Goedkope scheefhuur

Woont iemand in een goedkope sociale huurwoning terwijl hij met zijn inkomen een duurdere woning kan betalen? Dan is er sprake van goedkope scheefhuur. Dit was in 2015 het geval bij ruim 500.000 sociale huurwoningen. Daardoor blijven minder huizen over voor mensen met een laag inkomen.

Daarom wil de Rijksoverheid dat mensen met een hoog inkomen meer huur betalen. Ze verhuizen dan vaker naar duurdere huurwoningen of naar koopwoningen. Daardoor komen weer goedkope huizen vrij. In 2012 waren er nog 685.000 goedkope scheefhuurders. De wet maakt inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk sinds 1 juli 2013.
Dure scheefhuur

Mensen met een laag inkomen die veel huur betalen zijn dure scheefhuurders. Zij ontvangen meer huurtoeslag dan nodig is. Dit geldt voor ongeveer 18% van de huurders met een sociale huurwoning. Sinds 2016 mogen woningcorporaties daarom aan huurders met een laag inkomen (onder de huurtoeslaggrens) alleen woningen aanbieden tot een bepaalde huur. Dit is ongeveer € 600, de zogeheten aftoppingsgrens.

Deze grens is bedoeld voor het toewijzen van betaalbare woningen aan huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Een woningcorporatie mag jaarlijks in maximaal 5% van de gevallen de aftoppingsgrens negeren.

De Woningwet 2015 regelt onder meer het passend toewijzen van woningen om dure scheefhuur tegen te gaan.
Belastingdienst verstrekt gegevens inkomen

Vraagt een verhuurder extra huurverhoging aan goedkope scheefhuurders? Dan moet hij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een code waardoor de verhuurder weet of iemand genoeg verdient om een extra huurverhoging voor te stellen. Een verhuurder is niet verplicht om de inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging toe te passen.

Bron: Rijksoverheid. Lees verder

2016: laagste huurstijging sinds 2012

De huren voor bestaande huurders van sociale huurwoningen zijn dit jaar met 1,3 procent gestegen. Het is de laagste huurstijging sinds 2012.

Dat schrijft minister Stef Blok (Wonen) naar aanleiding van het rapport Staat van de Woningmarkt 2016. Vorig jaar steeg de huurprijs voor deze groep nog met 2 procent.

De beperkte huurstijging hangt onder meer samen met het huurbeleid van corporaties, de lage inflatie en regels rondom het toewijzen van woningen.

Als ook wordt gekeken naar de gemiddelde huurstijging na intrek van nieuwe huurders (0,8 procent), dan komt de totale huurstijging in de gereguleerde huursector uit op 2,1 procent. De toename was een jaar eerder nog 2,8 procent.

Vorig jaar is de huur bij ruim 120.000 woningen verlaagd. Dat komt neer op zo’n 4 procent van de totale huurvoorraad. Huurverlagingen zijn dit jaar vaker voorgekomen dan in voorgaande jaren. Het gaat dan met name om verlagingen bij intrek van nieuwe bewoners.

Bron: NU.nl

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen

Vraagt u zich wel eens af of uw woning goed is beveiligd? Of wat u zelf kunt doen om veiliger te wonen? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen op 12 oktober in de voorbeeldwoning van Langer Thuus aan de Kievitlaan 38 in Beilen. Een interessante bijeenkomst waarbij u leert om criminelen buiten de deur te houden!

De deur op slot en de ramen dicht zijn vanzelfsprekende zaken waar u ongetwijfeld goed op let. Maar wat kunt u nog meer doen om veilig te wonen? Op deze avond krijgt u tips over hoe u het risico op een inbraak en woningoverval verkleint en hoe u babbeltrucs herkent.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Langer Thuus (project van Woonservice en Welzijnswerk Midden-Drenthe) in samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe.

Bron: Welzijnswerk Midden-Drenthe. Lees verder.

Minister Blok: ‘Tempo maken met transformatie’

Gemeentes moeten meer tempo maken met het aanpassen van hun bestemmingsplannen, zodat leegstaande kantoren sneller kunnen worden omgebouwd tot (middeldure) huurwoningen. Dat zegt minister Blok (Wonen) deze week in een gesprek met het Financiële Dagblad.

Investeerders in de rij

Volgens minister Blok is er ‘enorme belangstelling’ voor de één miljoen vierkante meter aan rijksvastgoed (leegstaande kantoorruimte in bezit van de overheid) die te koop staat. De leegstaande overheidsgebouwen worden vanaf 2013 te koop aangeboden, met als doel een bezuiniging van zo’n 136 miljoen aan kantoorkosten.

Doordat de woningmarkt flink is aangetrokken, investeerders veel geld beschikbaar hebben en de rente laag is, zijn de leegstaande panden volgens Blok zeer in trek. De minister geeft aan ‘regelmatig te worden aangesproken’ over te koop staande objecten. Investeerders willen de kantoorpanden transformeren tot woonruimte.
Bron: Huurwoningen.nl. lees verder

Ongelijke verdeling financiële ruimte woningcorporaties

De financiële ruimte die woningcorporaties hebben voor nieuwbouw, renovatie of huurmatiging huren, is zeer ongelijk over het land verspreid. De ruimte loopt uiteen van € 9.709 (per woning van een corporatie) in woningmarktregio Haaglanden/Rotterdam tot € 26.571 in de regio Eindhoven.

In juni maakte minister Blok de ‘Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties’ (externe link)(IBW) bekend. In totaal gaat het om 37,1 miljard voor nieuwbouw, 28,3 miljard voor woningverbetering en 1,1 miljard voor huurverlaging. Volgens een gezamenlijke analyse (externe link)van Woonbond, Aedes en VNG blijkt dat de maatschappelijke opgave de komende tien tot vijftien jaar een veelvoud van dit bedrag is: ruim 100 miljard. Alleen al voor de noodzakelijke huurmatiging gaat het de komende jaren om tientallen miljarden. Alleen al daarom moet volgens hen de felbekritiseerde Verhuurderheffing, die dit jaar oploopt tot ruim 1,5 miljard, van tafel. Hun verzet tegen deze huurdersbelasting kan op grote maatschappelijke steun rekenen, onder meer van de FNV en Bouwend Nederland (externe link).

Woningmarktregio’s

Uit het rapport van Blok bleek dat er grote verschillen zijn in investeringscapaciteit tussen corporaties en tussen gemeenten. De journalistieke onderzoekswebsite ‘Follow the money’ heeft onlangs een lijst gepubliceerd waarin de verschillen zijn herberekend naar de nieuw te vormen 19 woningmarktregio’s (externe link)waarin Nederland wordt opgedeeld (nog niet definitief, maar dit is Bloks voorstel). Ook uit deze berekening komen enorme verschillen in financiële spankracht naar voren. Volgens Peter Hendriks van Follow the money ‘schreeuwt deze ongelijke situatie om een vereveningsmechanisme’.

Bron: Woonbond. Lees verder.

Dagvaarding vanwege ‘onterechte huurverhogingen’

Claimorganisatie Huurclaims dagvaardt woensdag de Nederlandse Staat, omdat de inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2013, 2014 en 2015 onrechtmatig zouden zijn geweest.

Dat laat Huurclaims weten in een gesprek met NU.nl.

Volgens de organisatie zijn de verhogingen onterecht, omdat in de wet niet expliciet stond dat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders moest verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen.

Sinds 2013 mag de huur van een sociale huurwoning voor hogere inkomensgroepen extra verhoogd worden. Om te weten hoe hard de huur mag stijgen, moet de verhuurder van de Belastingdienst horen in welke inkomensgroep de huurder valt.
Duidelijk

De Belastingdienst mag ontvangen gegevens in principe niet aan anderen verstrekken, tenzij de wet de fiscus daartoe verplicht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde begin dit jaar dat die verplichting “uitdrukkelijk en duidelijk” in de wet moet staan.

Met die uitspraak in de hand denkt Huurclaims een “ijzersterke” zaak te hebben. “De zaak ligt op zich vrij simpel”, stelt initiatiefnemer en jurist Mark van der Heijden van Huurclaims. “De Staat is bevoegd om bepaalde dingen te regelen, maar die moeten dan wel een goede wettelijke grondslag hebben.

Bron: nu.nl. Lees verder