Uitgelicht bericht

Huurdersvereniging Samen Sterk

De huurdersvereniging “Samen Sterk” is een vereniging voor alle huurders van de stichting Woonservice te Westerbork. Woonservice verhuurt woningen in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe.
De huurdersvereniging “Samen Sterk” is lid van de Nederlandse Woonbond en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nr. 04059645
Het rekening nummer van de vereniging is nr. 3496.28.335 bij de Rabobank Borger-Klenckeland.

Onze doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van alle huurders van Woonservice en in het bijzonder die van haar leden te behartigen, zowel bij de verhuurder als bij de genoemde gemeenten en nutsbedrijven.

Historie
Door een fusie van de huurdersverenigingen Samen Sterk uit Beilen en Huvo uit Exloo is de huidige Huurdersvereniging Samen Sterk opgericht op 14 januari 2004 in zaal Wielens te Noord Sleen. De initiatiefnemers waren de beide besturen van de beide huurdersverenigingen.

Op- en aanmerkingen over de website en voor alle overige vragen/opmerkingen kunt u sturen naar: grietjeklaster@live.nl

Nieuwe website voor woningzoekenden

Iedereen die in Drenthe een huis zoekt kan terecht op Drenthehuurt.nl. Op deze website vinden woningzoekenden een overzicht met daarop alle beschikbare huurwoningen van zeven Drentse woningcorporaties.

De corporaties willen met het gezamenlijke platform het zoeken van een passend huurhuis in Drenthe makkelijker maken.

Drenthe Huurt is een initiatief van de Drentse woningcorporaties Actium, Woonservice, Woonconcept, Domesta, Woonborg, Stichting Eelder Woningbouw en Lefier. Wij hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om het voor woningzoekenden makkelijker te maken een woning te vinden. Drenthe huurt is de eerste stap in deze samenwerking om het krijgen van een huis makkelijker te maken. De komende tijd onderzoeken we verder hoe we kunnen samenwerken op het gebied van woningverdeling. Bekijk de website Drenthehuurt.nl

Bron: Woonconcept

Voor niets gaat de zon op

Wat van de zon komt, kost niets. Waarom zouden we er dan geen gebruik van maken? Steeds meer huurders ontdekken de voordelen van zonne-energie. Zij besparen zo gemiddeld € 340,- per jaar op hun energierekening, afhankelijk van de ligging van de woning.

Internetten, de was doen, TV kijken. De maandelijkse energierekening vormt een groot deel van uw woonlasten. Omdat Woonservice wonen betaalbaar wil houden, investeren wij fors in energiebesparende maatregelen. Dit levert u niet alleen geld op, het is ook nog eens goed voor het milieu. Voor € 12,- per maand plaatst Woonservice acht zonnepanelen op uw woning. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan tellen de kosten voor zonnepanelen mee bij het berekenen van uw toeslag.

Kom ik in aanmerking?

Iedere huurder mag gebruik maken van ons aanbod. Wij stellen alleen als voorwaarde dat uw woning geschikt moet zijn voor zonnepanelen. We kijken daarbij o.a. naar de ligging van uw woning ten opzichte van de zon.


Geld besparen?

Stuur dan een e-mail naar mijnkeuze@woonservice.nl met als onderwerp aanvraag zonnepanelen. Vergeet hierbij niet om uw adresgegevens te vermelden, zo kunnen we direct kijken of uw woning geschikt is.

Betaalrisico’s huurders vaak langdurig van aard

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de helft 3 jaar later nog steeds een betaalrisico. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de verkenning Inkomensdynamiek en de betaalbaarheid van het wonen.

Langdurige betaalrisico’s komen vooral voor onder jongvolwassenen en ZZP’ers. Naarmate huurders langer een betaalrisico hebben, wordt de kans om daar nog van af te raken kleiner. Een ‘betaalrisico’ verwijst naar het risico dat een huishouden de woonlasten niet kan betalen, omdat het inkomen onvoldoende is voor het betalen van de netto huur en de noodzakelijke maandelijkse uitgaven voor het levensonderhoud.

Deze verkenning geeft inzicht in welke mate inkomensveranderingen het streven naar passend wonen bemoeilijken. Huishoudens die hun betaalrisico wel kwijt raakten, zagen vaak hun inkomen stijgen. Inkomensveranderingen vormen een belangrijke driver waarom huishouden een betaalrisico krijgen of juist kwijt raken.

Bron (& lees verder) PBL.nl

Woonservice Buurtfonds doneert € 15.000,-

Woonservice Buurtfonds heeft begin februari € 15.000,- gedoneerd. Het bedrag kwam ten goede aan Dorpshuis t’ Haoler Hoes uit Hooghalen, speeltuinvereniging Noorderesch uit Exloo en Stichting Dierenweide Stroomdal uit Beilen. Met de bijdragen uit het buurtfonds wil Woonservice buurtbewoners helpen met het creëren van een prettige buurt, waar het fijn wonen is.

Het Woonservice Buurtfonds geeft een financiële bijdrage aan ideeën die bijdragen aan een veilige, gezellige of schone buurt. Bewoners kunnen via de website van Woonservice zelf een aanvraag indienen voor het fonds. Woonconsulent Yvonne Stel: “Een commissie bestaande uit medewerkers van Woonservice beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. Hierbij kijken we onder andere of het project een breed maatschappelijk karakter heeft. En het project moet bij voorkeur een blijvend karakter hebben.”

Het Woonservice Buurtfonds geeft een financiële bijdrage aan ideeën die bijdragen aan een veilige, gezellige of schone buurt. Bewoners kunnen via de website van Woonservice zelf een aanvraag indienen voor het fonds. Woonconsulent Yvonne Stel: “Een commissie bestaande uit medewerkers van Woonservice beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. Hierbij kijken we onder andere of het project een breed maatschappelijk karakter heeft. En het project moet bij voorkeur een blijvend karakter hebben.”

Lees verder

Grootschalige asbestinventarisatie

Woonservice gaat in 2017 4.000 woningen die gebouwd zijn voor 1994 steekproefsgewijs inventariseren op asbest. Met deze grootschalige inventarisatie willen wij een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in onze woningen. Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben. Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.

Woningbezit inventariseren
Een groot aantal woningen van Woonservice is gebouwd vóór 1994. Dit betekent dat de kans groot is dat bij de bouw asbest gebruikt is. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaat we ons woningbezit inventariseren”, aldus Manager Vastgoed Leon Vries. “In februari start het onderzoek. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen. Deze specialist bezoekt steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of complex.” Alle huurders van Woonservice woonachtig in een woning die is gebouwd voor 1994 ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.


Asbestkaart in iedere meterkast

Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd.”

Over asbest

Asbest is een materiaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Klik hier voor meer informatie over asbest en over de inventarisatie.

Stijging huur 2017 max 1,3 %

Huren 2017: maximale stijging huursom voor woningcorporaties 1,3 procent

Het totaal aan huurstijgingen bij woningcorporaties – de huursom – mag volgend jaar niet hoger zijn dan gemiddeld 1,3 procent. Dat is inclusief het optrekken van de huur na een verhuizing. Binnen deze huursomstijging geldt op een individueel niveau een huurverhoging van maximaal 2,8 procent. Voor hogere inkomens binnen de sociale huur geldt een huurverhoging van maximaal 4,3 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van deze inkomensgroep uit de sociale huur blijven stimuleren.

De percentages zijn gebaseerd op de vastgestelde inflatie van 0,3 procent en de Wet doorstroming woningmarkt.

Anders dan voorafgaande jaren geldt er voor de hogere inkomens vanaf volgend jaar nog maar 1 inkomensgrens waarboven hogere huurstijgingen zijn toegestaan.

Bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Vanaf volgend jaar geldt dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor al deze huishoudens geldt een maximale huurverhoging van inflatie plus 2,5 procent.

De regels voor de maximale huurverhogingen gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen. De beperkte huursomstijging geldt alleen voor woningcorporaties. In de sociale huur zorgt dit gemiddeld genomen voor relatief beperkte huurverhogingen.

Bron: Rijksoverheid. Lees verder

Aantal sociale huurwoningen daalt

Gemeenten en corporaties vrezen groeiende vraag naar sociale huurwoningen

Meer woningzoekenden doen een beroep op goedkope huurwoningen, terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt.

Meer Nederlanders hebben het financieel moeilijker gekregen en kunnen nauwelijks hun huur en energierekening betalen. Ook wonen meer mensen in een huis waarvan de huur hoog is ten opzichte van hun inkomen.

Dat zeggen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), wooncorporatiekoepel Aedes, de vier grootste steden (G4) en de G32 (37 middelgrote steden). Ze reageren donderdag op het rapport Staat van de woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daarin staat dat het aantal sociale huurwoningen wel kan dalen, omdat de vraag daarnaar zal afnemen. De vier organisaties betwijfelen dat.

De corporaties en gemeenten denken dat de vraag juist zal toenemen, omdat veel mensen hun inkomen hebben zien dalen en er meer betaalbare woonruimte nodig is voor kwetsbare groepen als ouderen, statushouders en mensen met een zorgvraag.

Bron: NU.nl Lees verder

Aanpak scheefwonen 2017

De Rijksoverheid wil scheefwonen tegengaan. En ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurhuizen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Blijft een huurder in een sociale-huurwoning zitten die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is? Dan kan hij extra huurverhoging krijgen. Ook zijn er regels om te voorkomen dat mensen met weinig inkomen een te duur huis huren.
Goedkope en dure scheefhuur

De aanpak van scheefwonen hangt af van de manier van scheefwonen:
Goedkope scheefhuur

Woont iemand in een goedkope sociale huurwoning terwijl hij met zijn inkomen een duurdere woning kan betalen? Dan is er sprake van goedkope scheefhuur. Dit was in 2015 het geval bij ruim 500.000 sociale huurwoningen. Daardoor blijven minder huizen over voor mensen met een laag inkomen.

Daarom wil de Rijksoverheid dat mensen met een hoog inkomen meer huur betalen. Ze verhuizen dan vaker naar duurdere huurwoningen of naar koopwoningen. Daardoor komen weer goedkope huizen vrij. In 2012 waren er nog 685.000 goedkope scheefhuurders. De wet maakt inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk sinds 1 juli 2013.
Dure scheefhuur

Mensen met een laag inkomen die veel huur betalen zijn dure scheefhuurders. Zij ontvangen meer huurtoeslag dan nodig is. Dit geldt voor ongeveer 18% van de huurders met een sociale huurwoning. Sinds 2016 mogen woningcorporaties daarom aan huurders met een laag inkomen (onder de huurtoeslaggrens) alleen woningen aanbieden tot een bepaalde huur. Dit is ongeveer € 600, de zogeheten aftoppingsgrens.

Deze grens is bedoeld voor het toewijzen van betaalbare woningen aan huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Een woningcorporatie mag jaarlijks in maximaal 5% van de gevallen de aftoppingsgrens negeren.

De Woningwet 2015 regelt onder meer het passend toewijzen van woningen om dure scheefhuur tegen te gaan.
Belastingdienst verstrekt gegevens inkomen

Vraagt een verhuurder extra huurverhoging aan goedkope scheefhuurders? Dan moet hij een inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. Dit is een code waardoor de verhuurder weet of iemand genoeg verdient om een extra huurverhoging voor te stellen. Een verhuurder is niet verplicht om de inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging toe te passen.

Bron: Rijksoverheid. Lees verder

2016: laagste huurstijging sinds 2012

De huren voor bestaande huurders van sociale huurwoningen zijn dit jaar met 1,3 procent gestegen. Het is de laagste huurstijging sinds 2012.

Dat schrijft minister Stef Blok (Wonen) naar aanleiding van het rapport Staat van de Woningmarkt 2016. Vorig jaar steeg de huurprijs voor deze groep nog met 2 procent.

De beperkte huurstijging hangt onder meer samen met het huurbeleid van corporaties, de lage inflatie en regels rondom het toewijzen van woningen.

Als ook wordt gekeken naar de gemiddelde huurstijging na intrek van nieuwe huurders (0,8 procent), dan komt de totale huurstijging in de gereguleerde huursector uit op 2,1 procent. De toename was een jaar eerder nog 2,8 procent.

Vorig jaar is de huur bij ruim 120.000 woningen verlaagd. Dat komt neer op zo’n 4 procent van de totale huurvoorraad. Huurverlagingen zijn dit jaar vaker voorgekomen dan in voorgaande jaren. Het gaat dan met name om verlagingen bij intrek van nieuwe bewoners.

Bron: NU.nl