Uitgelicht bericht

Huurdersvereniging Samen Sterk

De huurdersvereniging “Samen Sterk” is een vereniging voor alle huurders van de stichting Woonservice te Westerbork. Woonservice verhuurt woningen in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe.
De huurdersvereniging “Samen Sterk” is lid van de Nederlandse Woonbond en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nr. 04059645
Het rekening nummer van de vereniging is nr. 3496.28.335 bij de Rabobank Borger-Klenckeland.

Onze doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van alle huurders van Woonservice en in het bijzonder die van haar leden te behartigen, zowel bij de verhuurder als bij de genoemde gemeenten en nutsbedrijven.

Historie
Door een fusie van de huurdersverenigingen Samen Sterk uit Beilen en Huvo uit Exloo is de huidige Huurdersvereniging Samen Sterk opgericht op 14 januari 2004 in zaal Wielens te Noord Sleen. De initiatiefnemers waren de beide besturen van de beide huurdersverenigingen.

Op- en aanmerkingen over de website en voor alle overige vragen/opmerkingen kunt u sturen naar: grietjeklaster@live.nl

Voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen

Vraagt u zich wel eens af of uw woning goed is beveiligd? Of wat u zelf kunt doen om veiliger te wonen? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst veilig wonen op 12 oktober in de voorbeeldwoning van Langer Thuus aan de Kievitlaan 38 in Beilen. Een interessante bijeenkomst waarbij u leert om criminelen buiten de deur te houden!

De deur op slot en de ramen dicht zijn vanzelfsprekende zaken waar u ongetwijfeld goed op let. Maar wat kunt u nog meer doen om veilig te wonen? Op deze avond krijgt u tips over hoe u het risico op een inbraak en woningoverval verkleint en hoe u babbeltrucs herkent.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Langer Thuus (project van Woonservice en Welzijnswerk Midden-Drenthe) in samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe.

Bron: Welzijnswerk Midden-Drenthe. Lees verder.

Minister Blok: ‘Tempo maken met transformatie’

Gemeentes moeten meer tempo maken met het aanpassen van hun bestemmingsplannen, zodat leegstaande kantoren sneller kunnen worden omgebouwd tot (middeldure) huurwoningen. Dat zegt minister Blok (Wonen) deze week in een gesprek met het Financiële Dagblad.

Investeerders in de rij

Volgens minister Blok is er ‘enorme belangstelling’ voor de één miljoen vierkante meter aan rijksvastgoed (leegstaande kantoorruimte in bezit van de overheid) die te koop staat. De leegstaande overheidsgebouwen worden vanaf 2013 te koop aangeboden, met als doel een bezuiniging van zo’n 136 miljoen aan kantoorkosten.

Doordat de woningmarkt flink is aangetrokken, investeerders veel geld beschikbaar hebben en de rente laag is, zijn de leegstaande panden volgens Blok zeer in trek. De minister geeft aan ‘regelmatig te worden aangesproken’ over te koop staande objecten. Investeerders willen de kantoorpanden transformeren tot woonruimte.
Bron: Huurwoningen.nl. lees verder

Ongelijke verdeling financiële ruimte woningcorporaties

De financiële ruimte die woningcorporaties hebben voor nieuwbouw, renovatie of huurmatiging huren, is zeer ongelijk over het land verspreid. De ruimte loopt uiteen van € 9.709 (per woning van een corporatie) in woningmarktregio Haaglanden/Rotterdam tot € 26.571 in de regio Eindhoven.

In juni maakte minister Blok de ‘Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties’ (externe link)(IBW) bekend. In totaal gaat het om 37,1 miljard voor nieuwbouw, 28,3 miljard voor woningverbetering en 1,1 miljard voor huurverlaging. Volgens een gezamenlijke analyse (externe link)van Woonbond, Aedes en VNG blijkt dat de maatschappelijke opgave de komende tien tot vijftien jaar een veelvoud van dit bedrag is: ruim 100 miljard. Alleen al voor de noodzakelijke huurmatiging gaat het de komende jaren om tientallen miljarden. Alleen al daarom moet volgens hen de felbekritiseerde Verhuurderheffing, die dit jaar oploopt tot ruim 1,5 miljard, van tafel. Hun verzet tegen deze huurdersbelasting kan op grote maatschappelijke steun rekenen, onder meer van de FNV en Bouwend Nederland (externe link).

Woningmarktregio’s

Uit het rapport van Blok bleek dat er grote verschillen zijn in investeringscapaciteit tussen corporaties en tussen gemeenten. De journalistieke onderzoekswebsite ‘Follow the money’ heeft onlangs een lijst gepubliceerd waarin de verschillen zijn herberekend naar de nieuw te vormen 19 woningmarktregio’s (externe link)waarin Nederland wordt opgedeeld (nog niet definitief, maar dit is Bloks voorstel). Ook uit deze berekening komen enorme verschillen in financiële spankracht naar voren. Volgens Peter Hendriks van Follow the money ‘schreeuwt deze ongelijke situatie om een vereveningsmechanisme’.

Bron: Woonbond. Lees verder.

Dagvaarding vanwege ‘onterechte huurverhogingen’

Claimorganisatie Huurclaims dagvaardt woensdag de Nederlandse Staat, omdat de inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2013, 2014 en 2015 onrechtmatig zouden zijn geweest.

Dat laat Huurclaims weten in een gesprek met NU.nl.

Volgens de organisatie zijn de verhogingen onterecht, omdat in de wet niet expliciet stond dat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders moest verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen.

Sinds 2013 mag de huur van een sociale huurwoning voor hogere inkomensgroepen extra verhoogd worden. Om te weten hoe hard de huur mag stijgen, moet de verhuurder van de Belastingdienst horen in welke inkomensgroep de huurder valt.
Duidelijk

De Belastingdienst mag ontvangen gegevens in principe niet aan anderen verstrekken, tenzij de wet de fiscus daartoe verplicht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde begin dit jaar dat die verplichting “uitdrukkelijk en duidelijk” in de wet moet staan.

Met die uitspraak in de hand denkt Huurclaims een “ijzersterke” zaak te hebben. “De zaak ligt op zich vrij simpel”, stelt initiatiefnemer en jurist Mark van der Heijden van Huurclaims. “De Staat is bevoegd om bepaalde dingen te regelen, maar die moeten dan wel een goede wettelijke grondslag hebben.

Bron: nu.nl. Lees verder

Negatieve gevolgen verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen

Is de verhuurderheffing een gedrocht? Woningcorporaties roepen dit al jaren. Zij voelen nu zich gesterkt door een wetenschappelijke onderbouwing van hun klacht over de in 2013 ingevoerde belasting voor bezitters van sociale huurwoningen. Drie Groningse wetenschappers, onder wie twee hoogleraren, concluderen in een rapport dat vandaag verschijnt dat de heffing inderdaad een onding is.

De verhuurderheffing, waarmee de Staat jaarlijks 1,7 miljard euro (op termijn 2,1 miljard) ophaalt bij vooral corporaties, leidt tot economische verstoringen, constateert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De heffing kent perverse prikkels en valt uit rechtvaardigheidsoogpunt moeilijk te verdedigen, vinden de onderzoekers.

Woningcorporaties vangen de extra kosten van de heffing grotendeels op met huurverhogingen. Die lokken nieuwe aanspraken op huurtoeslag uit. ‘Om dit te compenseren zal de verhuurderheffing extra moeten stijgen, waardoor de huren en daarmee de huurtoeslag weer verder omhoog gaan, enzovoort’, schrijven de onderzoekers. Zij achten het rechtvaardiger en effectiever om alle woningbezitters, ook particuliere verhuurders en eigenaren van koopwoningen, extra aan te slaan via de onroerendezaakbelasting.

Bron: Volkskrant. Lees verder

Huurverlaging voor enkele duizenden huurders

Huurverlaging voor enkele duizenden huurders bij corporaties

Enkele duizenden huurders bij woningcorporaties kunnen een huurverlaging tegemoet zien. Deze woningstichtingen passen op eigen initiatief de huren aan, aan het nieuwe woningwaarderingsstelsel.

Dit meldt de Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, woensdag.

Het nieuwe puntensysteem voor sociale huurwoningen, met een belangrijke rol voor de woz-waarde van het huis, gaat vanaf 1 oktober in.

Verhuurders zijn niet verplicht om de huur aan te passen aan het nieuwe systeem en de Woonbond roept dan ook huurders op om zelf te controleren of ze recht hebben op een huurverlaging. Ook commerciële woningen die een woning voor minder dan 710,66 euro per maand aanbieden vallen sociale huur.

Bron: nu.nl Lees verder.

Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Is uw huur hoger dan de maximale huurprijs? Of is uw inkomen gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder.
Huurverlaging op basis van de maximale huurprijs

U kunt huurverlaging tot de maximale huurprijs voorstellen aan uw verhuurder. Om erachter te komen wat de maximale huurprijs is van uw woning, moet u het puntentotaal van uw woning berekenen. U kunt ook de Huurprijscheck van de Huurcommissie doen om te controleren of de huurprijs van uw woning redelijk is. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten.
Huurverlaging op basis van inkomensdaling

Heeft u een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging (of meer dan 1) gehad? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald tot onder de € 34.085 of € 43.602 (deze bedragen worden elk jaar op 1 januari aangepast). Dan kunt u een huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder tot het niveau dat past bij het lagere inkomen. U kunt dan maximaal de laatste 2 hogere huurverhogingen corrigeren.

Rekenvoorbeeld:
Uw inkomen was in 2012 meer dan € 43.602 en in 2013 was uw inkomen meer dan € 43.786. De huurprijs van € 500 per maand is in 2014 verhoogd met 6,5% en in 2015 met 5,0%. De huur is € 559,13 per maand geworden. Het huishoudinkomen daalt daarna tot onder € 43.602, maar is hoger dan € 34.085. U kunt dan een huurverlaging voorstellen tot € 500 plus 4,5% en 3% huurverhoging (0,5% extra in 2014 en 2015) = € 538,18 per maand.

U kunt de huurverlaging niet met terugwerkende kracht voorstellen, wel voor de toekomst. Er moet minimaal 2 maanden zitten tussen de datum van uw huurverlagingsvoorstel en de ingangsdatum van de huurverlaging die u voorstelt. Dit geldt ook bij huurverhogingsvoorstellen van de verhuurder.

Bron: Rijksoverheid.

Zonnig nieuws m.b.t. aanschaf zonnepanelen

Woonservice-en-SamenSterk

“ ZONNIG NIEUWS “

Aan de leden van de huurdersvereniging,

Onze verhuurder Woonservice bracht in haar huurdersmagazine “Deurpost” voor huurders van april 2016 zonnig nieuws. En dat is ook werkelijk het geval! Voor de jaren 2016 tot en met 2019 gaat Woonservice jaarlijks € 2 miljoen inzetten voor duurzaamheid hetgeen is vastgelegd in een nieuw energieprogramma. Als huurdersvereniging zijn wij nauw betrokken geweest bij de verschillende ontwikkelingen.

Wij als vertegenwoordigers van de huurders hebben na het woonlasten onderzoek steeds aangedrongen op het verlagen van de woonlasten. Nu de huur voor zonnepanelen is verlaagd van € 21,- naar € 12,- zijn wij er van overtuigd, dat hier voor onze huurders “iets valt te halen”. U kunt profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen die zorgen dat uw maandelijkse woonlasten dalen. Hoe dat allemaal kan willen wij U in samenwerking met Woonservice graag komen vertellen op:

Woensdag 25 mei om 19.30 uur in buurtcentrum “De Raat”
(inloop vanaf 19.00 uur)

Op deze avond willen we proberen u alles te vertellen over de zonnepanelen en alles wat daar mee samen hangt. Woonservice brengt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en welke mogelijkheden er zijn voor de huurders in Beilen – West.

Daar er veel belangstelling bestaat voor het plaatsen van zonnepanelen is het noodzakelijk dat u zich voor deze avond aanmeld. Dit kan door onderstaand strookje in te leveren op de onderstaande adressen of via de daarbij behorende e-mailadressen.

Als huurdersvereniging en Woonservice hopen wij u te kunnen begroeten,
I van der Sluis (voorzitter)

——————————————————————————————————-

Ondergetekende …………………………………………………… adres ……………………………………………
komt op 25 mei te 19.30 uur naar de informatie avond in “de Raat”

Dit strookje op / naar een van de onderstaande adressen inleveren /mailen.
J. Greydanus Fazantlaan 23 e-mail: jannygreydanus@home.nl
I. van der Sluis Lijsterlaan 21 e-mail: ivdsluisbeilen@planet.nl

Mocht u alvast een vraag hebben of iets speciaal willen weten dan kunt U deze hieronder al vast kenbaar maken en krijgt u zeker antwoord op deze vraag.

Download formulier: zonnepanelen

Geen uitspraak kort geding Gluurverhoging

De rechtbank doet geen inhoudelijke uitspraak over de rechtszaak tegen de Belastingdienst over het onrechtmatig verwerken van inkomensgegevens van huurders. Dat blijkt uit het vonnis dat de rechtbank vandaag bekend maakte. De rechter oordeelt dat de civiele rechtbank geen oordeel moet vellen over het handelen van een bestuursorgaan, en vindt dit iets voor de bestuursrechter.

De Woonbond vindt het jammer dat de rechter zich niet inhoudelijk over de zaak heeft uitgesproken. In 2014 en 2012 deed de civiele rechtbank wel uitspraken over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo oordeelde de civiele rechter in 2012 nog dat de Belastingdienst inkomensgegevens ten onrechte had verstrekt, waarna alle gegevens vernietigd moesten worden en de inkomensafhankelijke huurverhoging dat jaar niet doorging.

Lees verder bij de woonbond.nl.

Geen doorgang jaarvergadering d.d. 13 april

logo

Geachte leden van de huurdersvereniging;

Helaas moeten wij u mede delen, dat onze jaarvergadering d.d. 13 april geen doorgang kan vinden. Wegens ziekenhuis opname en ziekte van een aantal bestuursleden hebben we besloten deze vergadering niet te kunnen laten doorgaan en zullen we op korte termijn een nieuwe vergadering plannen.

Hopende dat u dit besluit kunt respecteren, teken ik voor het bestuur,

I van der Sluis (voorzitter)